niedziela, 14 sierpnia, 2022

XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

20 maja 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów:
2.1. Zatwierdzenie protokołu z XL Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjecie uchwał w sprawach:
4.1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Folusz w km 0+000 do 5+500″ /Druk Nr 435/,
4.2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – ulica Floriańska” /Druk Nr 436 /,
4.3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. „Jasielska Strefa Usług Publicznych” /Druk Nr 429/,
4.4. udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle /Druk Nr 434 /,
4.5. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła na lata 2013 – 2023 /Druk Nr 433/,
4.6. zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2013 rok /Druk Nr 430/,
4.7. przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jasła na lata 2013- 2015 /Druk Nr 427 /,
4.8. przyjęcia programu zdrowotnego na rok 2013 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia /Druk Nr 423/,
4.9. zmiany Uchwały Nr XLIII/403/2013 RMJ z dnia 29 kwietnia 2013 r./Druk Nr 431/,
4.10. wyrażania zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd /Druk Nr 424 /,
4.11. nabycia na rzecz Miasta Jasła działek położonych w Jaśle obręb Nr 9- Górka /Druk Nr 426 /,
4.12. wyrażenia zgody na sprzedaż działek w trybie przetargowym /Druk Nr 425 /,
4.13. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej /Druk Nr 428 /.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XLV Sesji RMJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj