czwartek, 18 kwietnia, 2024

XLVII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XLVII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

XLVII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 9 sierpnia 2021 r. o godz. 1200 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. przystąpienia do programu inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych /Druk nr 416/,
    2. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 417/,
    3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021-2031 /Druk nr 418/.
  4. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak