wtorek, 25 czerwca, 2024

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

19 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p., zwołuję XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
  b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
  c. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie,
  d. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI),
  e.zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady
Robert Snoch