sobota, 10 grudnia, 2022

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
  b) wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy,
  c) wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego,
  d) uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  e) ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  f) powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
  g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z  konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni, zakupem żywności oraz  utylizacją nieczystości w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu,
  h) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim” przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle,
  i) powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna,
  j) powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród,
  k) powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Osiek Jasielski,
  l) powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec,
  m) powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 – 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika,
  n) powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasło,
  o) powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn,
  p) powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 3+378 – 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska i Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 15+807 – 15 +947, strona prawa w miejscowości Błażkowa w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników,
  q) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników,
  r) powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska,
  s) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Brzyska,
  t) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 8. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021.
 9. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 2024 roku za lata 2017 – 2019.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 11. Interpelacje.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady
Robert Snoch

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj