środa, 19 czerwca, 2024

LIII sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
LIII sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
 8. uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2022 rok,
 9. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata  2022 – 2027.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
 11. Interpelacje.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Snoch