niedziela, 14 lipca, 2024

LIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
LIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła
fot. arch.
Udostępnij:

LIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godz. 1200 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  3.1.ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT” – Nr 36” w Jaśle /Druk nr 480/,
  3.2. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2021 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. /Druk nr 481/,
  3.3. opłaty targowej /Druk nr 482/,
  3.4. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 483/,
 4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak