niedziela, 14 lipca, 2024

Przebudowano ostatni odcinek drogi powiatowej Jasło – Łajsce – Zręcin

0
Przebudowano ostatni odcinek drogi powiatowej Jasło – Łajsce – Zręcin
fot. arch.
Udostępnij:

W dniu 10 grudnia br. w Gliniku Polskim poświęcono i oddano do użytkowania ostatni odcinek drogi powiatowej Nr 1850R  Jasło – Łajsce – Zręcin.

W uroczystości tej udział wzięli: Alicja Zając – Senator RP, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Muzyka i Grzegorz Pers – Członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle, Józef Rosół – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Radni Gminy Tarnowiec: Jarosław Pękala, Tadeusz Śmietana, Piotr Urbanik, Tadeusz Giebułtowski, Przemysław Majka, sołtys wsi Glinik Polski Krzysztof Wiktorski, Katarzyna Kaszowicz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle oraz były p.o. Wójta Gminy Tarnowiec Miłosz Leszkiewicz i były Sekretarz Agata Augustyn.

Uroczystego poświęcenia drogi dokonał ks. Tomasz Mężyk, Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Gliniku Polskim.

Starosta Jasielski przypomniał, że droga ta była w bardzo złym stanie, a teraz te 15,5 km drogi powiatowej Jasło – Zręcin jest w bardzo dobrym stanie. Stanowi ona naturalny ciąg drogowy, którym możemy poruszać się od Niepli, przez Szebnie, Tarnowiec, Umieszcz, Łajsce do Łężyn, a następnie drogą wojewódzką do granicy państwa oraz od Jasła, przez Zręcin, do Krosna.

Już w 2009 r. rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej Jasło – Łajsce – Zręcin od ulicy Floriańskiej na ternie Jasła oraz w miejscowościach Glinik Polski oraz Łajsce, do granicy z powiatem krośnieńskim. Koszt prac wynosił 4 074 444 zł, przy dotacji celowej z Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości 2 000 000 zł.

W kolejnych latach, to jest od 2011-2020, wykonano przebudowę początkowego i końcowego odcinka tej drogi na łączną kwotę 7 332 426 zł.

Natomiast w 2021 r. wykonano rozbudowę ul. Kasprowicza poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28 za kwotę 1 056 478 zł oraz, w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski, przebudowano ostatni niewyremontowany odcinek przedmiotowej drogi na kwotę 1 797 142 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 1 208 061 zł oraz dotacji z Gminy Tarnowiec w kwocie 300 000 zł.

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R  Jasło – Łajsce – Zręcin w km 7+510 – 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski” przebudowano niemal 1,6 kilometrowy odcinek drogi do normatywnych parametrów drogi klasy Z, wybudowano około 1 km chodników w Umieszczu i Gliniku Polskim oraz przebudowano przepust na Czarnym Potoku, zwiększając jego światło, co zapewni bezpieczny przepływ wód.

Realizacja tej inwestycji wpłynęła na lepszy komfort i bezpieczeństwo podróżowania zarówno użytkowników drogi, jak i pieszych.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Starosta na ręce Senator Alicji Zając złożył podziękowania dla polskiego rządu, za przekazane środki na realizację tej inwestycji.

Radni z Gminy Tarnowiec i sołtys, w imieniu mieszkańców dziękowali za realizację, tej jakże potrzebnej inwestycji.

W sumie na przestrzeni ostatnich lat na inwestycje na drodze powiatowej Nr 1850R  Jasło – Łajsce – Zręcin wydatkowano prawie 15 mln zł. W ten sposób udało się przebudować cały ciąg tej drogi, a mieszkańcy i jej użytkownicy mogą się cieszyć nie tylko lepszym komfortem jazdy, ale przede wszystkim znacznie większym bezpieczeństwem komunikacyjnym.

Starostwo Powiatowe w Jaśle