wtorek, 18 czerwca, 2024

XXX Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXX Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (XXVII, XXVIII, XXIX).

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6.Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok.

b) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2017 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

c) w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 1 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.

d) w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna w okresie od 1 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.

e) w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami, położonych na terenie Gminy Brzyska w okresie od 1 listopada 2016 r. do 15 kwietnia 2017 r.

f) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie w latach 2017 – 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zakupem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla Starostwa Powiatowego w Jaśle.

g) zmieniającej Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego.

h) w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu jasielskiego.

i) w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

7. Ocena stanu przygotowania dróg przed sezonem zimowym.

8. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny

9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.

10. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Mariusza Sepioła z funkcji Starosty Jasielskiego.

a) wybór Komisji Skrutacyjnej.

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wniosku o odwołanie Mariusza Sepioła z funkcji Starosty Jasielskiego.

c) przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o odwołanie Mariusza Sepioła z funkcji Starosty Jasielskiego – podjęcie uchwały.

11. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie     międzysesyjnym.

12. Interpelacje.

13. Wnioski i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie obrad.