niedziela, 5 lutego, 2023

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XXXIX Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

25 lutego 2013 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zatwierdzenie protokołów:
2.1. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII Sesji RMJ.
3.Wybór Komisji Wnioskowej.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 374/,
4.2. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 375/,
4.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 /Druk Nr 380/,
4.4. sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieścia” /Druk Nr 377/,
4.5. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – I” /Druk Nr 378/,
4.6. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła /Druk Nr 373/,
4.7. zaciągnięcia zobowiązań przekraczających granicę ustaloną w budżecie Miasta Jasła na rok 2013 na opłaty za przyłączenie do miejskiej sieci elektroenergetycznej, nowoprojektowanych odcinków sieci oświetleniowych ulic i placów miejskich oraz innych obiektów administrowanych przez Miasto Jasło /Druk Nr 372/,
4.8.. przystąpienia Miasta Jasła do związku stowarzyszeń pod nazwą „Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna” /Druk Nr 370/,
4.9. zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /Druk Nr 371/,
4.10. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/254/2005 RMJ z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie miasta Jasła /Druk Nr 379/,
4.11. sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym /Druk Nr 376/,
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji RMJ.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj