czwartek, 2 lutego, 2023

XXXVII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXXVII  Sesja Rady Powiatu  w Jaśle
Udostępnij:

21 marca 2013 r. o godz. 10. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p.  odbędzie się XXXVII  Sesja Rady Powiatu  w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
4.   Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5.   Wybór Komisji Wnioskowej.
6.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)     zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.b)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2011 – 2020.
c)     określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe PFRON przeznaczone na realizację zadań w 2013 r. z zakresu rehabilitacji społecznej      i zawodowej.
d)     zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2.06.2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym.
e)   przekształcenia ŚDS w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach DPS w Foluszu w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego.
f)   określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
7.   Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia i działaniach mających na celu jego zmniejszenie.
8.   Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2012 r.
9.   Interpelacje.
10.  Wnioski i zapytania radnych.
11.  Sprawy różne.
12.  Zamknięcie obrad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj