poniedziałek, 30 stycznia, 2023

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

28 stycznia 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów:
2.1. Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji RMJ.
2.2. Zatwierdzenie protokołu z XXXV Sesji RMJ.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjecie uchwał w sprawach:
4.1. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jasło, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów /Druk Nr 369/,
4.2. ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Jasło /Druk Nr 368/,
4.3. zmiany uchwały Nr LV/471/2009 RMJ z dn.30.11.2009 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej /Druk Nr 365/,
4.4. zmiany uchwały nr LV/470/2009 RMJ z dn. 30.11.2009 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Jasła na lata 2010-2013″ /Druk Nr 366/,
4.5. upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Jasła na lata 2013 – 2015 na realizację projektu pn.”Czas na aktywność w mieście Jaśle” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej /Druk Nr 364/,
4.6. zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 /Druk Nr 367/,
4.7. podziału Miasta Jasła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /Druk Nr 363/,
4.8. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Jasła na lata 2013 – 2018 /Druk Nr 356/,
4.9. zmiany uchwały ustalającej zasady najmu i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata /druk Nr 359/,
4.10. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok /Druk Nr 358/,
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji RMJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj