poniedziałek, 30 stycznia, 2023

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle

0
Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się XLIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z  następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.

4.    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.    Wybór Komisji Wnioskowej.

6.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.

b)      ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Jasielskim.

c)      zmiany uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr XLII/284/2013 z dnia 10.07.2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych

d)     przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Jasielskiego na lata 2013 – 2015.

e)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2013 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

f)       zmiany uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2.06. 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym.

g)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle.

7.    Informacja o stanie rolnictwa w Powiecie Jasielskim.

8.    Informacja Zarządu Powiatu na temat naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

9.    Przedstawienie przez Zarząd Powiatu Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017” za lata 2010 – 2012.

10.   Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r.  

11.   Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

12.   Interpelacje.

13.    Wnioski i zapytania radnych.

14.    Sprawy różne.

15.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogusław Kręcisz

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj