wtorek, 25 czerwca, 2024

Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Krośnie obsługuje już mieszkańców

0
Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Krośnie obsługuje już mieszkańców
Nowootwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej
Udostępnij:

1 lipca 2020 r. uroczyście otwarto Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej. Od tego dnia Punkt ten obsługuje już mieszkańców Miasta Krosna.

Wstęgę uroczyście  przecięli:  Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, Grzegorz Rachwał Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna,  Prezes Zarządu KPB – Budownictwo Łukasz Gadzała, Prezes MPGK Krosno Janusz Fic, Członek Zarządu MPGK Krosno  Zdzisław Syzdek, Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Dorota Kornasiewicz.

Bardzo zależało nam, aby PSZOK był naszą wizerunkową inwestycją, która będzie zachęcać mieszkańców do idei segregowania odpadów i właściwego z nimi postępowania. Zależało nam bardzo na walorach użytkowych PSZOK-u, tak aby mieszkańcy chętnie nas odwiedzali – powiedział Prezes MPGK Krosno, Janusz Fic.

Zadaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów jest odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych – w sposób zapewniający łatwy dostęp  do tej usługi dla wszystkich mieszkańców miasta Krosna.

PSZOK umożliwiać będzie selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych m.in: trawa, liście, gałęzie, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, popioły, zużyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po farbach i klejach, zużyte tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W ramach PSZOKU prowadzone i mocno promowane będą działania zmierzające do ponownego wykorzystywania przedmiotów i rzeczy posiadających wartość użytkową lub których wartość użytkowa może zostać przywrócona w wyniku naprawy.

W tym celu funkcjonować będzie też strefa napraw i wydawania rzeczy. Dostarczane przez mieszkańców dobre lub nieznacznie uszkodzone, ale nadające się do dalszego użytkowania m.in. meble, dywany, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą przez nas odkładane  i magazynowane pod zadaszeniem. Te rzeczy które będą nieznacznie uszkodzone będą na miejscu naprawiane, a następnie wydawane mieszkańcom. Każdy kto będzie w potrzebie będzie mógł  nieodpłatnie odebrać dany mebel, sprzęt i go eksploatować. W przyszłości planujemy stworzyć i prowadzić stronę  internetową, na której umieszczane będą zdjęcia rzeczy do ponownego wykorzystania. To znacznie ułatwi i rozpowszechni ponownie używane rzeczy i w pewnym sensie umożliwi ”drugie życie odpadów.

– Jeżeli tylko będą chętni na odzyskanie w ten sposób rzeczy będziemy tę działalność mocno rozwijać, gdyż będzie to przynosić pozytywne efekty nie tylko dla mieszkańców ale też dla środowiska – powiedział Janusz Fic.

W ramach PSZOK powstała tzw. ścieżka edukacyjna, która ma pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną o tematyce gospodarki odpadami, segregacji odpadów i recyklingu.

Duży nacisk będziemy kłaść również na działania edukacyjne, które będziemy wykorzystywać do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności najmłodszych – powiedział J.Fic

PSZOK wyposażony jest również w instalację fotowoltaiczną o mocy 12,87 kW, która w znacznej mierze zapewni  potrzebną do jego funkcjonowania energię elektryczną.

Bardzo się cieszę, że w Krośnie powstał tak nowoczesny i przyjazny mieszkańcom i środowisku obiekt. Liczę na to, że mieszkańcy będą z tego chętnie korzystać, poprawiając efekty naszej gospodarki odpadami i przyczyniając się do wypełnienia nałożonych na Gminę obowiązków jeśli chodzi o recykling odpadów – powiedział Prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki.

Wykonawcą tej  inwestycji  jest firma:  KPB – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

Jest nam bardzo miło, że MPGK Krosno Sp. z o.o. obdarzyło nas zaufaniem powierzyło naszej Spółce realizację tak specyficznej i nieprzeciętnej inwestycji jaką był Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  Zakres prac obejmował zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających budowę, kompleksową realizację inwestycji wraz wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wszystkie elementy i instalacje zostały wykonane w najnowocześniejszych technologiach dostępnych na rynku budowlanym zapewniającym bezproblemowe użytkowanie obiektu. Inwestycja ta pozwoliła nam zdobyć dodatkowe doświadczenie w zakresie realizacji obiektów ochrony środowiska – powiedział Łukasz Gadzała, Prezes Zarządu – KPB Budownictwo.

Wartość inwestycji: 7 198 999,35 zł brutto, 5 852 845,00 zł netto.

Cała inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, umowa  podpisana w dniu 30 listopada 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Źródło:  www.krosno.pl