poniedziałek, 17 czerwca, 2024

„Lirycznie, epicko, dramatycznie” – finał XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości  Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

0
„Lirycznie, epicko, dramatycznie” – finał XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości  Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”
fot. MBP
Udostępnij:

12 czerwca 2023 poznaliśmy laureatów  XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości  Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Młodzi twórcy otrzymali nagrody podczas uroczystego Finału, który odbył się w Sali offowej Jasielskiego Domu Kultury.

Na tegoroczną edycję wpłynęło łącznie 387 prac autorstwa 207 osób – uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka, animatorka kultury), Mariusz Kalandyk (doktor nauk humanistycznych, poeta, literaturoznawca, redaktor naczelny rzeszowskiego „Kwartalnika Edukacyjnego”), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista – przewodniczący jury), Jan Tulik (poeta, prozaik, eseista, dramaturg).

Uroczysty Finał poprowadziły Dorota Woźnica – dyrektorka MBP w Jaśle i Aleksandra Dacyl – wieloletnia członkini jury, animatorka kultury.

Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech podziękowała młodym twórcom za udział w Konkursie i chęć tworzenia tekstów literackich, których lektura zarówno jej, jak i innym czytelnikom daje wiele radości.

Grzegorz Kociuba  – przewodniczący jury, podsumowując Konkurs zwrócił uwagę przede wszystkim na „dobrą średnia tekstową nadsyłanych prac, przejawiającą się zarówno w wysokiej sprawności językowej, ale również w pomysłowych grach z tra­dycją literacką i konwencjami stylistycznymi”. Zauważył, że „piszący nie boją się sięgać, głównie w prozie, po rozmaite formy narracyjne; od literatury popularnej poczynając (kryminał, horror, fantasy, baśń), poprzez różne odmiany literatury science-fiction, narracje intymistyczne (pamiętnik, dziennik), aż po prozę historyczną czy esej. Ta różnorodność świadczy nie tylko o inwencyjności auto­rów, ale również o ich zapleczu lekturowym, oczytaniu”.

W tym roku w poziomie szkół ponadpodstawowych doszła nowa kategoria – jednoaktówka. Przewodniczący jury zaznaczył, że „mimo skromnej ilości, teksty dramatyczne zrobiły na jurorach spore wrażenie. Znalazły się tutaj utwory, które w sposób dojrzały intelektualnie i dramaturgicznie nawiązują do tragedii antycznej („Penteusz”), ale też przenikliwe i pogłębione ujęcia pokazujące rozczarowanie młodych ludzi światem oraz zagubienie w nim, a przy tym na­pisane dosadnym i drapieżnym młodzieżowym slangiem („Girls Chat”)”. Według jego opinii, to właśnie teksty dramatyczne przejawiają tendencje do najciekawszego rejestrowania dzisiejszej rzeczywistości w świecie wielogłosowym, a zarazem pełnym rozlicznych napięć, zwarć, konfrontacji stanowisk i poglądów.

Publiczność miała okazję wysłuchać wykładu „Julian Przyboś – bliskie ścieżki poety” Dariusza Pado – adwokata i poety jednocześnie, związanego z Rzeszowem i Podkarpaciem, współzałożyciela i prezesa Fundacji im. Juliana Przybosia, której celem jest przywrócenie pamięci i przybliżenie twórczości autora współczesnemu odbiorcy. Opowieść o dzieciństwie i młodości poety, który urodził się w Gwoźnicy na Podkarpaciu, a lata gimnazjalne spędził w Rzeszowie, o oraz jego wczesnej twórczości, która jest ściśle związana z jego korzeniami, może stanowić inspirację dla młodego pokolenia twórców.

Po wręczeniu nagród laureaci tradycyjnie spotkali się z jurorami konkursu na kuluarowych rozmowach dotyczących warsztatu twórczego.

Lista nagrodzonych osób dostępna na stronie: www.mbp.jaslo.pl

MBP Jasło