wtorek, 25 czerwca, 2024

Spotkanie z karpacką przyrodą

0
Spotkanie z karpacką przyrodą
Udostępnij:

Ignacy Bielecki, specjalista ds. edukacji Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie był gościem Klubu Kulturalno – Turystycznego działającego przy Jasielskim Domu Kultury. Było to pierwsze spotkanie Klubu w tym roku, które odbyło się 12 lutego br. w JDK.
Dwugodzinnemu wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna, podczas której prelegent przekazał istotne informacje związane nie tylko z działalnością ZKPK. Podzielił się także swoim doświadczeniem zawodowym, przeplatając opowieść ciekawostkami i anegdotami.

***

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie został utworzony 1 stycznia 1995 r. przez ówczesnego wojewodę krośnieńskiego. Działa w oparciu o Ustawę z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Celem działalności ZKPK jest zachowanie i popularyzacja, w warunkach zrównoważonego rozwoju wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajoznawczych obszarów włączonych do parków krajobrazowych. W skład Zespołu Parków wchodzą: – Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy, Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu oraz Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. ZKPK sprawuje nadzór nad parkami krajobrazowymi, które zajmują obszar rzędu 133 174 ha i stanowią istotną część systemu ochrony przyrody Karpat.

JDK

{gallery}galerie/16_rok/konferencja_parki{/gallery}