piątek, 12 lipca, 2024

Świadectwo naszej przeszłości

0
Świadectwo naszej przeszłości
Udostępnij:

Jak wino z upływem lat nabierają wartości i przywołują smak minionego czasu. Szczególną osobliwość stanowią dla badaczy, dokumentalistów oraz osób zainteresowanych historią Jasła i miejscowości naszego powiatu.

Dokumenty Życia Społecznego zwane też „efemerydami” czy „dokumentami chwili” mają specyficzny charakter. Nie są dokumentami urzędowymi i zazwyczaj nie są rozpowszechniane w obiegu księgarskim. Mają krótkotrwałą wartość użytkową, ale jednocześnie są świadectwem życia lokalnego społeczeństwa. Treścią, formą i szatą graficzną różnią się od typowych wydawnictw gromadzonych w bibliotekach. Rejestrują bieżące wydarzenia społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne w różnych ich okolicznościach i przejawach. Informują o sposobie i poziomie życia mieszkańców danego regionu. Sygnalizują istnienie i działalność lokalnych instytucji. Zawarte w nich informacje są często niepowtarzalne i niedostępne w innych materiałach.

Jako ślady minionej epoki wydawnictwa te nabierają z upływem lat szczególnej wartości historycznej i po odpowiednim opracowaniu bibliotecznym stają się cennym źródłem wiedzy o życiu naszej społeczności. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle od 2001 roku gromadzi, systematycznie opracowuje i udostępnia w Czytelni Głównej dokumenty życia społecznego dotyczące Jasła i powiatu jasielskiego. Na koniec 2017 roku baza DŻS liczyła 10580 rekordów czyli opisów dokumentów utworzonych w programie SOWA2/MARC21.

Tematyka zgromadzonego przez nas zbioru jest różnorodna. Szeroko reprezentowaną grupę stanowią afisze, zaproszenia, programy imprez dotyczące działalności Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, lokalnych instytucji m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Jasielskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego i Młodzieżowego Domu Kultury oraz inne, które informują o konferencjach, spotkaniach, festiwalach i innych imprezach odbywających się na terenie naszego regionu. W bazie DŻS znajdują się również informatory, biuletyny, prospekty, ulotki, kalendarze i katalogi obrazujące działalność organizacji, stowarzyszeń i firm działających na terenie Jasła i powiatu. Dysponujemy również liczną grupą materiałów z kampanii wyborczych państwowych i samorządowych. Z myślą o turystach i osobach zainteresowanych historią naszego regionu zgromadzono liczne foldery, prospekty turystyczne, jak również plany i mapy Jasła oraz miejscowości z powiatu z różnych lat. Biblioteka posiada także zbiór druków niezależnych wydanych w latach 1980-1989 tj. ulotki, odezwy, komunikaty, sprawozdania i czasopisma.

Zapraszając do korzystania z naszych zbiorów DŻS prosimy również o pomoc w ich gromadzeniu, a szczególnie o dary w formie pocztówek, fotografii, ulotek, kalendarzy, planów i map, folderów, afiszy, katalogów, rękopisów i maszynopisów, statutów i regulaminów.

DŻS-y udostępniane są w Czytelni Głównej MBP w Jaśle od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki. Zamówienia złożone po godz. 15.00 realizowane są następnego dnia.

MBP w Jaśle

{gallery}galerie/18_rok/mbp_dokumenty{/gallery}