sobota, 22 czerwca, 2024

Historia Jasła na fotografii

0
Historia Jasła na fotografii
Udostępnij:

Ponad 130 prac fotograficznych, dokumentujących dzieje Jasła, miejsca i ludzi na przestrzeni 50 lat ubiegłego stulecia można obejrzeć się na wystawie w Sali Offowej Jasielskiego Domu Kultury. Ich autorem jest nieżyjący już rodowity jaślanin Mieczysław Mikulski. Uroczysty wernisaż z udziałem żony i córki fotografa odbył się 12 kwietnia br. Wystawa będzie czynna do 12 maja br.
Na wystawie prezentowane są zdjęcia zakładów pracy, szkół, kościołów, jasielskich ulic i osiedli oraz wydarzenia kulturalne.  Ale to tylko niewielka część dorobku fotografa. – Żona pana Miecia, pani Barbara Mikulska przekazała na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego 2 969 zdjęć razem z negatywami, a my wybraliśmy 131, żeby pokazać zainteresowania pana Miecia. Ale w swoim zestawie miał ich znacznie więcej, bo ponad 8 600 – mówi Felicja Jałosińska, autorka wystawy, pierwszy zastępca prezesa SMJiRJ. Dodatkową atrakcję stanowią zdjęcia obrazujące rozwój i działalność jasielskiej rafinerii, w której pan Mieczysław przepracował 45 lat. Na fotografiach udokumentował budowę i rozbudowę zakładu, wydziałów, ludzi, którzy tam pracowali, czyny społeczne oraz inne wydarzenia z życia firmy.

Ale Mieczysław Mikulski znany jest też doskonale w szeregach harcerskich. – Dla mnie jest to bliski człowiek na płaszczyźnie ZHP. Po II wojnie światowej podnosił jasielskie harcerstwo z ruin. Przez wiele lat był instruktorem, przez kilka lat komendantem hufca, a przez kilka dziesięcioleci członkiem władz hufca jasielskiego. Był także drużynowym 3. Drużyny im. Zawiszy Czarnego, później 1. Drużyny im. Gen. Józefa Bema w Jaśle. Był wspaniałym gawędziarzem, kopalnią wiedzy na temat historii miasta – wspomina go Wiesław Hap, prezes zarządu SMJiRJ, harcmistrz, drużynowy 139. DH „Lisy” im. płk. Lisa Kuli w Jaśle.

Trzecia sfera działalności jasielskiego dokumentalisty – fotografa związana była z działalnością na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. – W naszych wspomnieniach pan Mieciu, to chodząca encyklopedia fotograficzna. Jak tylko wzeszło słońce przemierzał kilometrami Jasło dookoła, starał się dokumentować wydarzenia Jasła, miejsca – dodaje Felicja Jałosińska.

***

Mieczysław Mikulski urodził się w Jaśle w 1927 roku, tu uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Jako uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle organizował harcerstwo w Jaśle, pełniąc  funkcje drużynowego, a następnie komendanta hufca. W latach 1950 – 1995 pracował w Rafinerii Nafty w Jaśle, skąd przeszedł na emeryturę. Za swoje działania został uhonorowany: odznaką „Zasłużony dla Rafinerii Nafty Jasło, a także Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego, srebrną i złotą Odznaką Honorową Związku Zawodowego Chemików oraz Srebrną Odznaką Honorową Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Szczególnym zainteresowaniem Mieczysława Mikulskiego była fotografia. Posiadał zbiór zdjęć dawnego Jasła, jak również własnych fotografii obrazujących miasto oraz ważniejsze wydarzenia w jego historii, w czasie powojennego 50-lecia. Zdjęcia te były wielokrotnie eksponowane na okolicznościowych wystawach oraz publikowane w różnych wydawnictwach.

JDK

{gallery}galerie/16_rok/jasło_fotografie{/gallery}