wtorek, 18 czerwca, 2024

XX lat integracji w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

0
XX lat integracji w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
Udostępnij:

W roku 2015 mija dwudziesta rocznica powstania klas integracyjnych w obecnym Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Jubileusz Integracji traktujemy jako święto wszystkich uczniów niepełnosprawnych oraz ludzi, którzy pracowali i działali dla ich lepszego życia. To wspólna rocznica.
Integracja w naszej szkole narodziła się 24 IV 1995 r. z momentem zatwierdzenia powstania klasy 1 integracyjnej w ówczesnej Szkole Podstawowej Nr 9 w Jaśle. Od roku szkolnego 1995/1996tradycja tworzenia klas integracyjnych została wpisana w działalność dydaktyczno – wychowawczą obecnego Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Jesteśmy jedyną szkołą podstawową i jedynym gimnazjum w powiecie jasielskim, które realizują misję integracji, odpowiadając na zapotrzebowanie środowiska lokalnego.

Koncepcja pracy w klasie integracyjnej różni się od tradycyjnej. Założeniem integracji jest stworzenie środowiska, w którym wspólnie uczą się i rozwijają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Program nauczania jest dostosowany do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Klasy integracyjne   są cząstką twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsce naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości, akceptacji oraz efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W naszej szkole uczą się dzieci z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, wadami słuchu i widzenia, z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W realizacji zadań edukacyjnych kadrę nauczycielską wspierają doświadczeni specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda, rehabilitant, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy. Dzięki codziennej systematycznej pracy w ciągu minionych 20 lat osiągaliśmy na polu integracji wiele sukcesów, umożliwiliśmy także ich osiąganie naszym uczniom. Wielu niepełnosprawnych absolwentów naszej szkoły ukończyło studia wyższe lub szkołę średnią, inni znaleźli swoje miejsce w szkołach zawodowych lub w warsztatach terapii zajęciowej, co napełnia nas dumą i jest źródłem satysfakcji zawodowej .

Konsekwentne propagowanie przez naszą szkołę idei integracji w środowisku lokalnym z całą pewnością przyczyniło się do wzrostu świadomości społecznej na temat wspólnego kształcenia i wychowywania osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz do uzyskania przez Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zaszczytnego miana Koordynatora Wojewódzkiego Klubu Szkół Tolerancji. Mamy świadomość, iż uzyskane kilka lat temu wyróżnienie zobowiązuje do dalszego rozwijania integracji w naszej szkole, do promowania tej idei na zewnątrz oraz wspomagania innych placówek oświatowych zainteresowanych włączeniem uczniów niepełnosprawnych w proces edukacji i wychowania ich pełnosprawnych kolegów. Droga do doskonałości jest oczywiście daleka, choćby dlatego, że przybywa nowych problemów do rozwiązania. Nie boimy się jednak wyzwań, ciągle podnosimy stawianą przed sobą   poprzeczkę.

Planując przyszłe działania na polu integracji, pragniemy jednocześnie dokonać podsumowania okresu minionego i zdobytych dotychczas doświadczeń, czemu ma służyć organizowana w naszej szkole uroczystość jubileuszowa.

ZSM nr 3 w Jaśle