środa, 17 kwietnia, 2024

Alarm powodziowy dla Jasła – aktualizacja

0
Alarm powodziowy dla Jasła – aktualizacja
Udostępnij:

Przekroczone są stany alarmowe na rzece Ropie: punkt pomiarowy Skołyszyn – 459 cm, punkt pomiarowy Trzcinica-Topoliny – 610 cm; na Wisłoce (punkt pomiarowy Jasło-Mickiewicza) – 436 cm. Na rzece Jasiołka przekroczony został stan ostrzegawczy: punkt pomiarowy Jasło-Piłsudskiego – 386 cm, punkt pomiarowy Majscowa – 263 cm. Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta w Jaśle działa pełną parą, telefon (13) 448 63 48.

 

ZARZĄDZENIE nr III/86/2014

Burmistrza Miasta Jasła

z dnia 12 lipca 2014 r.

godz. 9 00

 

w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Miasta Jasła

Na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591. z zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na wodowskazie rzeki Wisłoki oraz stanów ostrzegawczych na rzece Ropie i Jasiołce od godz. 900 dnia 12 lipca 2014 r. na terenie Miasta Jasła zarządza się stan alarmu powodziowego.

 

§ 2 

Realizując przedsięwzięcia alarmu powodziowego polecam:

 1. 1)Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
  1. a)utrzymać Dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w pomieszczeniu
   Nr 8 Urzędu Miasta w Jaśle tel. 013 4486 348,
  2. b)prowadzić informowanie operacyjne zagrożenia powodziowego,
  3. c)natychmiastowe reagowanie na wynikłe straty i zniszczenia powodziowe,
  4. d)rozwijanie sił i środków i ich użycie stosownie do rozwoju zagrożenia,
  5. e)udzielanie pomocy mieszkańcom Miasta Jasła;
 1. 2)Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego natychmiastowe przystąpienie do wykonywania obowiązków przewidzianych dla tego stanu w „Planie operacyjnym ochrony przed powodzią Miasta Jasła”;
 1. 3)Przewodniczącym Zarządów Osiedli: Niegłowice, Gądki, Hankówka, Sobniów, Brzyszczki, Mickiewicza, Bryły, Kaczorowy, Krajowice, Śródmieście zgłaszać:
 2. a)miejsca podtopień i wielkość terenów zalanych,
 3. b)potrzeby użycia sił i środków ochrony przeciwpowodziowej,
 4. c)wnioski i prośby mieszkańców osiedli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania.

Burmistrz

Andrzej Czernecki