wtorek, 18 czerwca, 2024

„Bezpieczne Wakacje” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

0
„Bezpieczne Wakacje” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
Udostępnij:

„Bezpieczne Wakacje” to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja rozpocznie się 10 sierpnia. Od tego dnia, aż do 8 października 2021 r. można będzie nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Dzisiaj rusza kolejna edycja konkursu „Bezpieczne Wakacje”. Organizatorzy czekają na zgłoszenia i prace w dwóch konkursach – prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy. Jego celem jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

  • agresja i przemoc, w tym przemoc w sieci i przemoc rówieśnicza
  • uzależnienia (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, używanie papierosów elektronicznych)

Prace na konkurs prac plastycznych, można przesyłać od 10 sierpnia do 8 października 2021 r. do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu uczestników konkursu Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej lub Powiatowej Policji z terenu województwa podkarpackiego.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny na spot filmowy, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Prace należy przesłać od 10 sierpnia do 8 października 2021 r. do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adresy e-mail: alina.pieniazek@rz.policja.gov.pl lub jerzy.ossolinski@rz.policja.gov.pl.

KPP w Jaśle