niedziela, 19 maja, 2024

Droga zawsze łączy nie dzieli

0
Droga zawsze łączy nie dzieli
Udostępnij:

Nowy ponaddwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 został wczoraj oficjalnie otwarty. Dodatkowo przebudowana został również ul. Kasprowicza, tak by poprawić płynność i bezpieczeństwo w uchu drogowym.

Nowy (2,1 km) odcinek drogi wojewódzkiej w Jaśle powstał od skrzyżowania ulic: Floriańskiej i Kasprowicza (rondo A. Lazarowicza) do skrzyżowania ulic: św. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego (rondo ks. K. Wojciechowskiego). Teraz ruch samochodowy, który odbywał się ul. Metzgera, 3 Maja, Wojska Polskiego i Jana z Dukli został przekierowany na ul. Kasprowicza, drogę 992 i na ul. Jana z Dukli, co znacznie skróciło czas jazdy.

Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca burmistrza Jasła

Nasza tu obecność jest podsumowaniem owocnej współpracy wielu samorządów, nie tylko polskich, ale i słowackich. To efekt zaangażowania i ciężkiej pracy. Droga zawsze łączy, nigdy nie dzieli. Co więcej otwiera nowe horyzonty. Te horyzonty na współpracę pomiędzy samorządami na różnych szczeblach otwierają się przed nami również w przypadku tej inwestycji – podkreślała podczas otwarcia Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca burmistrza Jasła.

Na nowej drodze zbudowane zostały zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami podporządkowanymi, jezdnie dodatkowe, a także ciągi pieszo-rowerowe. Dodatkowo przebudowane zostały zjazdy indywidualne i publiczne, powstała kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle. Inwestorem zdania zaś Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Inwestycja finansowana była w ramach projektu „Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów: jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T” i wyniosła ponad 33 mln zł. Finansowanie po stronie polskiej pochodziło z czterech źródeł: z funduszu EFRR Interreg V-A Polska Słowacja (16 067 971 zł), z Województwa Podkarpackiego (10 541 003 zł), z Miasta Jasła (4 190 000 zł)oraz z Powiatu Jasielskiego (2 246 582 zł). Koszty po stronie słowackiej, które obejmują modernizację dwóch dróg: Raslavice-Lapúchov-Stuľany i Stuľany- Kuková, wynoszą ponad 2 470 587,96 €.

Dodatkowym zadaniem była rozbudowa ul. Kasprowicza. Ulica ta w związku z budową tego nowego odcinka drogi wojewódzkiej, stała się łącznikiem pomiędzy droga wojewódzką nr 992 a drogą krajową nr 28, by poprawić bezpieczeństwo i usprawnić komunikację zdecydowano o je przebudowie – Miasto przekazało Powiatowi Jasielskiemu na ten cel 247 tys. zł.

UMJ