sobota, 13 sierpnia, 2022

Bezpieczny powiat?

0
Bezpieczny powiat?
Udostępnij:

– Powiat jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych rejonów województwa podkarpackiego – poinformował komendant powiatowy policji w Jaśle. Mł. insp. Andrzej Wędrychowicz przedstawił dziś na sesji RPJ informacje o stanie bezpieczeństwa w naszym powiecie.

Raport komendanta był bardzo szczegółowy i przygotowany przez jego służby z dużą starannością. Statystyki, analizy, tendencje, wykresy, tabele. Wsłuchując się w informacje komendanta radni mogli łatwo wyrobić sobie opinie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie jasielskim. Obserwując obecnych na sesji radnych z trudem można było znaleźć jednak takich, którzy słuchali wystąpienia komendanta w skupieniu.

 

 Policyjne statystyki

W ub. r. na etatach zatrudnionych było189 policjantów, z czego bezpośrednio w KPP Jasło służbę pełniło 156 policjantów. Pozostałych 33 funkcjonariuszy swoje zadania realizowało w jednostkach terenowych podległych jasielskiej komendzie. Ponadto w KPP Jasło pracowało 36 pracowników cywilnych, w tym 14 pracowników korpusu służby cywilnej.

W 2012 r. na terenie powiatu jasielskiego stwierdzono 1.488 przestępstw i było ich mniej o 14,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

raport policja 1– Taka liczba przestępstw w 2012 roku dała korzystny tzw. wskaźnik zagrożenia, który informuje o tym, ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców – wyjaśniał komendant. – Dla powiatu jasielskiego wskaźnik ten w analizowanym okresie wyniósł 128,5 przestępstw. Był to 4 rezultat spośród 21 powiatów województwa. Średnia dla całego Podkarpacia wyniosła 179,2 przestępstw na 10.000 mieszkańców. Ten poziom świadczy o tym, że ludność powiatu jasielskiego jest w niższym stopniu zagrożona przestępczością, niż mieszkańcy większości powiatów Podkarpacia – podkreślał Wędrychowicz.

Najwięcej, bo aż 59,9 proc. to przestępstwa kryminalne, następnie przestępstwa drogowe 28,2 proc. ogółu przestępczości, przestępstwa gospodarcze 8,9 proc. i inne 3 proc.

Najwięcej przestępstw popełnionych zostało na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, która obsługiwała w minionym roku teren miasta Jasła oraz gminy Jasło. W analizowanym okresie na tym obszarze stwierdzono 989, a więc 66,5 proc. wszystkich przestępstw. W porównaniu do 2011 r. odnotowano spadek o 11.2 proc.

W pozostałych gminach najwięcej przestępstw stwierdzono w rejonie Posterunku Policji w Skołyszynie – 137, Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie – 130, Posterunku Policji w Kołaczycach obejmującego gminy Kołaczyce i Brzyska – 79, Posterunku Policji w Tarnowcu – 75. Najmniej w rejonie Posterunku Policji w Dębowcu obejmującego gminy Dębowiec i Osiek Jasielski – 73 przestępstwa oraz Posterunku Policji w Krempnej – 5 przestępstw.

Policjanci wykryli 1.156 przestępstw. Wykrywalność ogółem wyniosła 77,3 proc. Skuteczność wykrywacza jasielskiej jednostki była wyższa o 5,1 proc. w porównaniu do średniego wyniku wszystkich jednostek w województwie.

Odnotowano spadek przestępczości o charakterze kryminalnym (najwięcej było kradzieży, uszkodzenia rzeczy, kradzieży z włamaniem, czynów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) .

Zanotowano spadek liczby nieletnich sprawców. Najczęstsze czyny jakie dokonywali nieletni to przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kradzieże mienia i kradzieże z włamaniem.

Przemoc w rodzinie

Policjanci przeprowadzili 1.193 interwencji domowych, z których 396 dotyczyło zjawiska przemocy w rodzinie (727 ofiar). Część interwencji dotyczyła tych samych rodzin. Rodziny te znajdują się pod stałym nadzorem dzielnicowych, a niekiedy także sądu rodzinne oraz ośrodków pomocy społecznej i grup interdyscyplinarnych działających przy tych ośrodkach. W przypadku 203 interwencji sytuacja wymagała zatrzymania osób agresywnych wobec członków swojej rodziny i przewiezienia ich do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W 2012 r. na drogach powiatu jasielskiego doszło do 68 wypadków drogowych. Ich skutkiem była śmierć 10 osób, a 82 osoby zostały ranne. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 zanotowano wzrost o 4 wypadki, wzrost o 9 osób rannych i wzrost o 5 osób, które poniosły śmierć.

Z liczby 68 wypadków w 27 udział brali niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści), co stanowi 39,7 proc. ogółu wypadków, śmierć poniosło 2 osoby niechronione, rannych zostało 27. Pozostałe ofiary wypadków to 6 kierowców i 2 pasażerów.

Główną przyczyną wypadków drogowych na terenie powiatu jasielskiego było: przekroczenie prędkości – 21 wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie – 12 wypadków, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub pieszemu – 10 wypadków, błędy osób pieszych – 9 wypadków, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz zajechanie drogi – po 3 wypadki, wpadnięcie w poślizg i nieprawidłowe skręcanie – po 2 wypadki, inne przyczyny – 6 wypadków.

W ocenianym okresie na terenie powiatu jasielskiego zaistniało łącznie 546 kolizji drogowych. W porównaniu do 2011 roku pod tym względem nastąpił wzrost o 63 kolizje. Głównymi przyczynami tych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami, nieprawidłowe cofanie oraz nieprzepisowe omijanie, wyprzedzanie.

– Rozpatrując stan trzeźwości sprawców wypadków stwierdzić należy, że w 5 przypadkach sprawcami byli piesi pod działaniem alkoholu, w tych zdarzeniach zginęła 2 osoby, a 3 zostały ranne. Natomiast nietrzeźwy kierujący był sprawcą jednego tragicznego wypadku, w którym dwie osoby poniosły śmierć i dwie zostały ranne – informował .

W 2012 r. policjanci na drogach powiatu jasielskiego zatrzymali 511 nietrzeźwych kierujących. Wśród zatrzymanych było 384 kierujących w stanie nietrzeźwości.

ew

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj