środa, 28 lutego, 2024

Chcą zwiększyć konkurencję

0
Chcą zwiększyć konkurencję
Udostępnij:

W powiecie jasielskim może powstać instalacja do przetwarzania odpadów. O to zabiegali samorządowcy.

Dotychczas obowiązywał plan gospodarki odpadami dla Podkarpacia, który został uchwalony w 2012 roku. Województwo podzielone zostało na sześć regionów, a każdemu została przypisana regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, tzw. RIPOK. Dla regionu południowo-zachodniego, w którym znalazł się m.in. powiat jasielski taką instalacją został Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. Jako zastępczą instalację wskazano zakład przetwarzania odpadów komunalnych w Wolicy, który prowadzony jest przez firmę Ekomax z Jasła. Ponadto ten plan zakładał powstanie w okolicy Jasła lub Krosna lub Sanoka regionalnej instalacji dla zmieszanych odpadów jako niezbędne uzupełnienie systemu w regionie. Dlatego też samorządowcy z powiatu jasielskiego walczyli o to, aby zakład w Wolicy stał się instalacją regionalną (szeroko o tym pisaliśmy tutaj: Nie chcemy śmieciowego monopolu ). Od półtora roku samorząd województwa podkarpackiego pracował nad aktualizacją planu z 2012 roku. Odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych z samorządowcami, mieszkańcami i organizacjami. W końcu 5 stycznia br. radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwalili Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022. Jest to dokument niezbędny, aby pozyskiwać pieniądze unijne na prowadzenie inwestycji w tym zakresie.

Trzy instalacje

Zasadniczą zmianą jest to, że z sześciu regionów województwo zostało podzielone na pięć. Regiony południowo-zachodni i południowo-wschodni zostały połączone w całość jako południowy, do którego należy m.in. powiat jasielski. – Docelowo mają tam być trzy instalacje regionalne – w Krośnie, Ustrzykach Dolnych i powiecie jasielskim. Dlaczego? Aby była większa konkurencja między zakładami i bliska dostępność odpadów do miejsca ich przetwarzania – wyjaśnia Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego. – Zakład w Ustrzykach będzie mógł być instalacją regionalną, ale po rozbudowie. Natomiast jeżeli chodzi o powiat jasielski to są dwie możliwości. Albo samorządy będą czynić starania, aby istniejąca instalacja w Wolicy była regionalną, albo powstanie nowy zakład – dodaje.

Większa konkurencja

Starania samorządów powiatu jasielskiego, aby zakład w Wolicy został uznany za instalację regionalną, nie przyniosły efektu. W nowym planie została wskazana jako zastępcza, co oznacza, że może przetwarzać odpady tylko wtedy, gdy regionalna instalacja z jakichś powodów ich nie przyjmuje np. nie ma wystarczającej mocy przerobowej lub nastąpiła awaria.

Jednak zapis w planie, że w powiecie jasielskim może powstać instalacja regionalna w jakiś sposób spełnia oczekiwania miast i gmin. – Daje pewne możliwości samorządom powiatu jasielskiego, które zwracały uwagę, że jeżeli będzie jedna instalacja w Krośnie, to może dojść do monopolu. Teraz wszyscy wozimy śmieci do Krosna. Wiemy, że ceny wywozu odpadów na instalacjach w innych regionach różnią się od cen np. w Krośnie. Niejednokrotnie są one niższe, stąd zabiegi samorządów, aby w naszym regionie było więcej regionalnych instalacji niż jedna – mówi Marcin Gustek, zastępca kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle.

Przyznaje, że korzystanie przez gminy powiatu jasielskiego z instalacji w Ustrzykach Dolnych jest mało realne ze względu na zbyt dużą odległość, a po drugie jej przepustowość będzie dopasowana do obsługi tamtej części regionu

Po wprowadzeniu w 2013 roku nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nowa regionalna instalacja powstaje z inicjatywy samorządu. W związku z tym, że jest to zadanie własne gminy, to samorządy mają zapewnić jej budowę. – Instalacja w Wolicy mogłaby być regionalną instalacją, gdyby została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. O to zabiegali włodarze miast i gmin z powiatu jasielskiego. Zostały poniesione na nią nakłady finansowe, spełnia wymogi techniczne dla instalacji regionalnej, ma wymagane prawem zezwolenia, dlatego też samorządy chciały wykorzystać już istniejącą infrastrukturę, co pozwoliłoby zaoszczędzić pieniądze w przypadku budowy nowej instalacji od podstaw. Ponadto instalacja w Wolicy przez kilka lat przetwarzała odpady z gmin powiatu jasielskiego – zaznacza M. Gustek.

Analizują możliwości

Jakie kroki podejmą samorządy powiatu jasielskiego? Nie wiadomo. Raz, że upłynęło zbyt mało czasu od uchwalenia planu, a dwa najpierw trzeba poczekać aż wojewódzki plan gospodarki odpadami zostanie opublikowany w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego. Później jest czas na jego uprawomocnienie się, bo mieszkańcy, instytucje mają 30 dni na złożenie skargi jeżeli plan narusza ich interesy. – Obecnie analizujemy wszystkie możliwości, jakie daje aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – podsumowuje Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Marzena Miśkiewicz/Nowe Podkarpacie

Tekst ukazał się w wydaniu nr 54 z dnia 18 stycznia br. Tygodnika Regionalnego Nowe Podkarpacie