poniedziałek, 22 lipca, 2024

Feryjny Turniej Szachowy w MDK

0
Feryjny Turniej Szachowy w MDK
Udostępnij:

28 stycznia 2017 r. (sobota) w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbędzie się Feryjny Turniej Szachowy, w którym mogą brać udział dzieci urodzone w 1999 roku i młodsze. Startujący płacą wpisowe w wysokości 10 zł (dzieci uczęszczające na zajęcia szachowe w MDK są zwolnione z opłaty wpisowego).

Wszyscy uczestnicy turnieju będą grać w jednej grupie, systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Potwierdzenie udziału należy dokonać do dnia 26.01.2017 r , tel. 13 446 59 25 (w dniu zawodów, jeśli będą wolne miejsca).

Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia (jeśli ktoś posiada, to należy podać również kategorię szachową).

Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygną organizatorzy i sędzia główny na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych zawodników turnieju.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie

MDK w Jaśle