wtorek, 18 czerwca, 2024

Jak napisać plan sprzedażowy ?

0
Jak napisać plan sprzedażowy ?
Udostępnij:

Plan sprzedaży to plan, który wyznacza konkretne cele sprzedażowe dla Twojej firmy i pomaga Twojemu zespołowi sprzedażowemu je osiągnąć. Aby plan sprzedaży był skuteczny, powinien zawierać realistyczne cele, narzędzia do śledzenia sprzedaży, oczekiwania na przyszłość, strukturę prowizji i odpowiednie programy szkoleniowe.

Każda firma potrzebuje planu biznesowego, a także bardziej szczegółowych planów, które oferują wskazówki dla każdego działu pracującego nad wspólnym celem. Dział sprzedaży, jako motor generujący przychody firmy, powinien być priorytetem w tego typu dokumencie, trafnie nazwanym „planem sprzedaży”.

Plany biznesowe a plany sprzedaży

Plany biznesowe i plany sprzedaży są ze sobą ściśle powiązane. Jednak plan sprzedaży powinien określać działania, które dział sprzedaży podejmie, aby osiągnąć szersze cele firmy. Plan sprzedaży różni się od planu biznesowego, chociaż oba mają ten sam cel mamtoo.pl

Jak napisać plan sprzedaży

Każdy plan sprzedaży powinien być dostosowany do potrzeb danej firmy, dlatego też występują one w różnych formach i rozmiarach. Nie ma jednego uniwersalnego planu sprzedaży – ten, który stworzysz, będzie unikalny dla Twojej firmy. Dzięki starannemu planowaniu będziesz miał o wiele jaśniejszą wizję tego, co musisz osiągnąć, i mapę drogową, jak to zrobić.

Elementy, które powinien zawierać każdy plan sprzedaży.

Docelowi klienci: Przydziel każdemu sprzedawcy kilku kluczowych klientów, na których powinien się skupić, a następnie bazuj na tej bazie.
Docelowe sektory: Zespoły sprzedażowe mogą skupić się na określonych segmentach rynku lub pionach, np. na konkretnej branży.

Jednostki magazynowe: Sprzedawcy powinni skupić się na konkretnych pozycjach magazynowych, zamiast gubić się w szerokim katalogu towarów do sprzedania.
Koordynacja sprzedaży i marketingu: Zespoły sprzedaży i marketingu powinny współpracować przy tworzeniu promocji, które pomogą wygenerować sprzedaż.
Mapy drogowe produktów: Każda firma ma mapę drogową, a każdy produkt powinien mieć mapę drogową, która pokazuje plan i kierunek rozwoju oferty produktowej w czasie, aby określić, kiedy produkt zostanie wprowadzony na rynek i kiedy może się skończyć lub zostać zastąpiony przez nowszy model.
Prognozowanie: Prognozowanie sprzedaży to przewidywanie wielkości sprzedaży i oczekiwań poprzez porównywanie ich z historycznymi wynikami sprzedaży z poprzednich lat, a następnie porównywanie rynków w celu określenia, jak będzie wyglądała sprzedaż w porównaniu z konkurencją.

Plan sprzedaży – od czego zacząć ?

Pierwszym krokiem w tworzeniu planu sprzedaży lub jakiegokolwiek innego przedsięwzięcia biznesowego powinno być zawsze jasne określenie swoich celów. Powinieneś uwzględnić oczekiwaną wielkość sprzedaży oraz rynki i terytoria, do których chcesz dotrzeć. Następnym krokiem jest uczciwa ocena sytuacji biznesowej w odniesieniu do celu, który wyznaczyłeś w pierwszym kroku. Przeanalizuj swoje mocne strony i atuty.

Przyjrzyj się swoim zasobom i temu, jak możesz je wykorzystać, aby osiągnąć swój cel. Mogą to być zarówno relacje osobiste, jak i przewaga konkurencyjna, np. nowe produkty lub usługi. Zidentyfikuj i nakreśl strategie sprzedaży. Strategie sprzedaży to konkretne taktyki, które twój zespół będzie stosował, aby dotrzeć do klientów. Mogą to być zarówno kanały marketingowe, jak i procedury generowania leadów i pozyskiwania klientów stosowane przez Twoich handlowców.

artykuł sponsorowany