wtorek, 27 lutego, 2024

Jasielski budżet obywatelski – zakończył się nabór wniosków

0
Jasielski budżet obywatelski – zakończył się nabór wniosków
Udostępnij:

33 projekty mieszkańców zostały zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna wartość wynosi 2 mln 893 tys. zł. Wnioski, które spełnią wymagane kryteria, zostaną poddane głosowaniu. Te, które otrzymają największe poparcie i zmieszczą się w wyznaczonej kwocie 300 tys. zł, będą realizowane w przyszłym roku.

Wśród zgłoszonych przez mieszkańców projektów znajdują się:

1. Rewitalizacja istniejącego placu zabaw na Osiedlu Rafineria – koszt 70 tys. zł

2. Remont ulicy Starowiejskiej – 40 tys. zł

3. Ławeczka z brązu z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem i jego muzyką filmową – 128 tys. 505 zł.

4. Otwarte Strefy Aktywności (osiedle Gamrat) – 70 tys. zł

5. Remont obiektu użyteczności publicznej (budynek Polskiego Związku Emerytów i Rencistów) – 65 tys. zł

6. Rondo u zbiegu ulic Grota Roweckiego-Szopena-Szkolna – 150 tys. zł

7. Zakup umundurowania dla Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej – 32 tys. 400 zł

8. „Plac rekreacyjno-sportowy dla osiedla Brzyszczki” – siłownia plenerowa i plac zabaw dla dzieci – 110 tys. zł

9. Drenaż boiska sportowego w Jaśle, przy ulicy Śniadeckich – 209 tys. 250 zł

10. Doposażenie świetlicy osiedlowej w Ulaszowicach – 10 tys. zł

11. Podniesienie atrakcyjności Jasielskiego Ogródka Jordanowskiego poprzez stworzenie punktu gastronomicznego dla rodzin typu „Jurta” – 103 tys. 200 zł

12. Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Wiejskiej – 55 tys. zł

13. Budowa stadionu z infrastrukturą lekkoatletyczną (ul. Sportowa) – 235 tys. zł (odrzucony: brak list poparcia projektu)

14. Wymiana nawierzchni między ulicami Koralewskiego a Bednarską – 50 tys. zł

15. Projekt w obszarze ładu przestrzennego, zagospodarowanie przyrody i terenu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki – 300 tys. zł

16. Zakup wyposażenia oraz remont domu ludowego na os. Jasło-Kaczorowy – 25 tys. zł

17. Integracyjny plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna (tereny MOSiR) – 200 tys. zł

18. Świat Piłki Kopernik (osiedle Kopernik) – 60 tys. zł

19. Przystosowanie części płyty Rynku w Jaśle na parking dla samochodów osobowych – 5 tys. zł

20. Modernizacja podłoża placu zabaw przy ul. Szkolnej – 40 tys. zł

21. Jasło – miasto drzew i uporządkowanej zieleni – 100 tys. zł

22. Rewitalizacja parku przy Domu Ludowym w Jaśle – ul. Sobniowska – 29 tys. 435 zł

23. Organizacja warsztatów pn. „Wybieram Rodzinę” – 31 tys. zł

24. Doposażenie Domu Ludowego w Jaśle – Sobniowie w sprzęt kuchenny i cateringowy – 6 tys. 650 zł

25. Polepszenie dostępności do siłowni zewnętrznej i placu zabaw w parku linowym na Os. Jasło – Gądki – 17 tys. zł

26. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn. „Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Farnej w Jaśle” – 130 tys. zł

27. Organizacja przeglądu zespołów muzycznych i festiwalu „Rock in Jasło” – 90 tys. zł

28. Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno-sportowych na os. Bryły – 97 tys. 853 zł

29. Siłownia plenerowa (os. Ulaszowice) – 65 tys. zł

30. SMART CITY – wzrost atrakcyjności terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie miasta Jasła poprzez zakup i montaż Inteligentnych Ławek Solarnych – 150 tys. zł

31. Skazani na Street Workout – Jasło – 83 tys. 620 zł

32. Remont boiska sportowego na Os. Jasło-Krajowice przy ul. Okrężnej – 60 tys. zł

33. Wiem czym oddycham w Jaśle – 74 tys. 156 zł

W październiku zgłoszone propozycje mieszkańców oceni dziesięcioosobowy zespół (4 pracowników Urzędu Miasta w Jaśle oraz 6 radnych Rady Miejskiej Jasła). Weryfikowana będzie zgodność złożonych projektów z przepisami prawa oraz możliwość wykonania technicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonych projektów dostępne są na stronie Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem: konsultacje.um.jaslo.pl

Urząd Miasta w Jaśle