sobota, 10 grudnia, 2022

Jest o co się starać!

0
Jest o co się starać!
Udostępnij:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zachęca do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jest o co się starać – na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przeznaczono 579 tys. zł, na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” prawie 292 tys. zł, a na Małe projekty 193 tys. zł. Tegoroczny nabór jest ostatnim przeprowadzonym w ramach w/w działań. Zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informację podczas organizowanych szkoleń.

Informacje można uzyskać również za pośrednictwem:

– e-mail: lgdliwocz@wp.pl

– telefonicznie pod nr 13 44 103 38 

– osobiście w siedzibie biura stowarzyszenia: Brzyska 11A.

Informacje szczegółowe znajdziecie Państwo także poniżej.

LGD do ogłoszeń

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w zakresie Małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn

Termin składania wniosków:

od 23 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,

38-212 Brzyska 11A, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl; Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w ramach działania Małe projekty, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu:

Małych projektów wynosi 193 753,56 zł (słownie: (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy zł. 56/100).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”:

  1. 1.Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
  2. 2.Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, Brzyska 11A, 38-212 Brzyska oraz pod numerem telefonu 13 44 103 38 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8001600.

LGD do ogłoszeń

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w zakresie:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.

Termin składania wniosków:

od 23 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,

38-212 Brzyska 11A, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:   Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl; Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

 

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej to: 292 998,50 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł., 50/100 gr.)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”:

  1. 1.Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
  2. 2.Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, Brzyska 11A, 38-212 Brzyska oraz pod numerem telefonu 13 44 103 38 w godzinach 8001600.

 

LGD do ogłoszeń

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w zakresie:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

działającego na terenie gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn.

Termin składania wniosków

od 23 grudnia 2013 r. do 14 stycznia 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”,

38-212 Brzyska 11A, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl; Lokalnej Grupy Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ” w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz dokumenty niezbędne do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” pod adresem: www.lgdliwocz.pl.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wynosi 579 105,00 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięć zł.)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”:

  1. 1.Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
  2. 2.Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, Brzyska 11A, 38-212 Brzyska oraz pod numerem telefonu 13 44 103 38 w dni robocze od poniedziałku do piątku godzinach 8001600.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj