sobota, 15 czerwca, 2024

Kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę – jest szansa na dofinansowanie

0
Kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę – jest szansa na dofinansowanie
Udostępnij:

Jasło będzie się ubiegać się o dofinansowanie projektu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Projekt dotyczy m.in. na budowy instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż urządzeń w wysokości do 70 procent kosztów kwalifikowanych.

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP), miasto Jasło zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”. Projekt będzie polegał m.in. na budowie instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż wymienionych wyżej instalacji w wysokości do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 30 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym podatek VAT wyniesie 8 proc, natomiast w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie lub budynku gospodarczym podatek VAT wyniesie 23 proc.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, poziom dofinansowania będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W związku z powyższym, burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet).

Wnioski można składać w terminie od 6 września do 14 października br. w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, pok. 19 (kancelaria ogólna) w godzinach pracy Urzędu.

Formularze wniosków na poszczególne instalacje można pobrać w Urzędzie Miasta na Informacji (parter) oraz na stronie internetowej: www.jaslo.pl w zakładce „Dotacje – Odnawialne źródła energii w Jaśle”.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych instalacji, regulamin naboru wniosków od mieszkańców oraz informacje dotyczące dokumentów, jakie musi złożyć mieszkaniec zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.jaslo.pl.

Na stronie internetowej UMJ na bieżąco będą również zamieszczane wszelkie niezbędne informacje nt. projektu.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Jasło pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków RPO WP.

/dr/