poniedziałek, 5 czerwca, 2023

Miasto pomaga powiatowi i szpitalowi

0
Miasto pomaga powiatowi i szpitalowi
Udostępnij:

Jasielscy radni podjęli wczoraj trzy uchwały dotyczące pomocy finansowej do zadań powiatowych. Dofinasowania do remontu dróg przyjęte były jednogłośnie, kontrowersje budziła wysokość kwoty przeznaczonej na zakup karetki transportowej dla szpitala w Jaśle.

Jednym z zadań, które dofinansuje miasto, jest przebudowa skrzyżowania ulicy Niegłowickiej z Gajową, oraz wykonanie części chodnika i odbudowa części krwawników na ulicy Niegłowickiej. Na ten cel przeznaczono 80 tys. zł.

– Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych, jaką powiat może przeznaczyć na drogi oraz lokalizacje tych zadań na terenie miasta, pomoc finansowa ze strony miasta jest uzasadniona – argumentował Andrzej Gołąbek, kierownik wydziału inwestycji UMJ.

Kolejną powiatową inwestycją, którą wesprze finansowo miasto, jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu ulicy Floriańskiej. Na ten cel radni przeznaczyli 100 tys. zł. Decyzja radnych podyktowana była poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczanie i zasady rozliczenia środków finansowych określone mają być w zawartej umowie między miastem a powiatem.

Obie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

Miasto da najwięcej

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zwróciła się do władz miasta o dofinansowanie zakupu karetki transportowej. Podobne prośby złożono do wszystkich gmin naszego powiatu. Obecnie szpital ma do dyspozycji trzy dziesięcioletnie, wysłużone już samochody, które nie wystarczają do zapewnienia właściwej obsługi pacjentów korzystających z usług szpitala. Nowoczesna karetka, na zakup której mają się „zrzucić” gminy kosztować ma ok. 230 tys. zł.

O ile żaden z radnych nie podważał zasadności dofinasowania przez miasto tego zakupu, o tyle kontrowersje wzbudziła kwota dofinansowania. W projekcie uchwały określono ją na 100 tys. zł.

– Na ostatniej sesji Rada Powiatu Jasielskiego odrzuciła wniosek o dofinasowanie samochodu dla straży pożarnej w wys. 150 tys. zł. Czy to oznacza, że straż wystąpi do samorządów o sfinansowanie  koniecznego zakupu tego samochodu? Teraz mamy zakup karetki transportowej, na który mamy dać 100 tys. zł. Czy powiat też przeznaczy na ten cel 100 tys. zł? Dopiero wówczas moglibyśmy mówić o równoprawności podmiotów. Wnioskuję o zmniejszenie kwoty ze 100 do 60 tys. zł – zgłosił radny Janusz Przetacznik.

– Wygląda na to, że miasto Jasło da aż 50 procent, a przecież wszystkie gminy miały partycypować w kosztach zakupu karetki. Czy ludzie mieszkający w Jaśle są bogatsi od tych mieszkających w powiecie? – pytał radny Henryk Rak. – Uważam, że troszeczkę niestosownym jest żądać od miasta 100 tysięcy złotych.

Transfer podatku

Wstępne deklaracje o pomocy w zakupie karetki wyraziły wszystkie gminy podczas odbywającego się początkiem roku Konwentu Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Jasielskiego. Uzgodniono wówczas, że każda z gmin przekaże ze swojego budżetu „złotówkę” od mieszkańca. W trakcie prowadzonych negocjacji władze miasta zadeklarowały jednak, dadzą więcej. Uzgodniono, że kwota dofinansowania będzie zbliżona do rocznego podatku od nieruchomości, który szpital płaci do miejskiej kasy. W ub. roku było to około 134 tys. zł.

– Szpital płaci systematycznie podatki dopiero od trzech lat, wcześniej miasto udzielało nam pomocy w postaci umorzenia podatków. Teraz zawarliśmy taką niepisaną umowę, że miasto będzie udzielać pomocy szpitalowi przynajmniej w takiej wysokości, w jakiej my zapłacimy podatek – zaznaczył Zbigniew Betlej, zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych.

Wyjaśnienia Betleja skomentował ostro Przetacznik.

– Mam nadzieję, że usłyszą to również jasielscy przedsiębiorcy i zapytają pana burmistrza i wysoką Radę o równe traktowanie podmiotów gospodarczych. Publicznie przyznaje pan, że dopiero od trzech lat szpital płaci podatki i żąda wręcz, by pieniądze, które są przeznaczone na finansowanie zadań publicznych samorządu miejskiego, zostały przeznaczone na działalność szpitala, który otrzymuje środki z NFZ, a tym samym od każdego z nas pracującego? To trochę dziwnie zabrzmiało. Uważam, że powinien pan szukać merytorycznych uzasadnień, a nie podatkowych. W tym kontekście następnym podmiotem będzie Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która przekazuje podatek od nieruchomości rocznie 460 tysięcy i nie otrzymuje ani „złotówki” dotacji, a przecież zadań i inwestycji, które są bardzo potrzebne mieszkańcom jest bardzo dużo – zauważył Przetacznik.

Zdaniem prezesa Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dyrekcja placówki powinna racjonalnie zarządzać środkami otrzymywanymi z Narodowego Funduszu Zdrowia, aby stać ją było na samodzielne zrealizowanie zaplanowanej inwestycji.

– Dlaczego takiej dotacji nie otrzymują niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które własnymi środkami oraz z pieniędzy NFZ kupują karetki i obsługują mieszkańców, którzy są u nich zarejestrowani. To co, jeden może, a drugi nie może? Ja nie mam wątpliwości, że karetka jest potrzebna i że należy ją kupić. Ale czy dyrekcja wykorzystała wszystkie formy i możliwości organizacyjno-techniczne, aby tego typu zakup dokonać? Z tego co tu dziś słyszymy zakup sfinansowany ma być w stu procentach przez samorząd miasta Jasła i pozostałe gminy. A co z organem założycielskim? Ile będzie wkładu własnego przekazywał szpital? – dopytywał Przetacznik.

W lakonicznej odpowiedzi Betleja usłyszał, że wyjaśnianie przyczyn problemów finansowych szpitala i mechanizmów finansowania służby zdrowia zajęło kilka godzin.

– Szpital nie jest organizacją działającą „non profit”, a za udzielane świadczenia medyczne pobiera konkretne środki finansowe – mówił radny Tadeusz Stachaczyński. – Ja chętnie podniosę obydwie ręce, aby dołożyć do podniesienia standardów usług medycznych. Ale nie w zakresie opieki podstawowej. To na co my płacimy składki zdrowotne? Najchętniej zagłosowałbym za zdjęciem tej uchwały z porządku obrad – dodał.

Burzliwa dyskusja nic nie zmieniła. Za przyznaniem szpitalowi 100 tys. zł, z przeznaczaniem na zakup karetki transportowej, głosowało 15 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

To nie jedyne dofinasowanie dla szpitala przyznane przez jasielskich radnych w tym roku. Ponad 217 tys. zł. z przeznaczyli wcześniej na budowę lądowiska dla helikopterów. Nie licząc umorzonych we wcześniejszych latach podatków, w 2008 roku dofinansowanie przyznane szpitalowi przez RMJ wynosiło 87 tys. zł, w 2009 r. – 172 tys. zł, w 2010 r. – 217 tys. zł.

Ewa Wawro

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj