sobota, 15 czerwca, 2024

Radni Rady Miejskiej Jasła przeciwni budowie łącznicy kolejowej

0
Radni Rady Miejskiej Jasła przeciwni budowie łącznicy kolejowej
Udostępnij:

Radni Rady Miejskiej Jasła przyjęli negatywne stanowisko w sprawie budowy łącznicy pomiędzy liniami kolejowymi nr 106 i 108. Stanowisko ma zostać wysłane do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz do Centrum Zrównoważonego Transportu, które prowadzi konsultacje tego projektu.

Celem projektu jest skrócenie czasu jazdy pociągów między Rzeszowem a Krosnem, Sanokiem i Zagórzem. Łącznica ma wyeliminować konieczność jazdy do Jasła i zmiany kierunku.

(…) Jako radni Rady Miejskiej Jasła nie zgadzamy się z podanymi w koncepcji uzasadnieniami celowości realizacji budowy łącznicy. Skrócenie czasu jazdy pociągiem pomiędzy Rzeszowem, a Krosnem, Sanokiem i Leskiem oraz zmiana kierunku jazdy jest możliwa do zrealizowania bez konieczności ponoszenia tak znacznych nakładów inwestycyjnych. Uważamy, że lepsze zsynchronizowanie pociągów na trasie Krosno-Jasło i Jasło-Rzeszów oraz optymalizacja wykorzystania zmodernizowanej linii 106 Jasło-Rzeszów, linii 108 Stróże –Zagórz oraz istniejącej łącznicy linii 618 (Jasło Towarowa-Sobniów) może spowodować zmniejszenie czasu podróży z Krosna do Rzeszowa.

Radni w swoim stanowisku podkreślili również, że budowa łącznicy spowoduje znaczące wykluczenia komunikacyjne mieszkańców Powiatu Jasielskiego i mieszkańców Jasła, a ewentualne skierowanie ruchu turystycznego na kierunku Warszawa-Bieszczady z pominięciem Powiatu Jasielskiego w niekorzystny sposób wpłynie na liczbę turystów odwiedzających ziemie jasielską. W zajętym stanowisku zaznaczyli również, iż „wydawanie znacznych publicznych pieniędzy na przedsięwzięcia, które nie powodują zwiększenia atrakcyjności społeczno-gospodarczej całego obszaru krośnieńsko-jasielskiego, a tylko w niewielkim stopniu poprawiają sytuację wyłącznie jednego samorządu na tym obszarze, jest wysoce niecelowe.”

J-S-orientacja1 J-S-warianty

UMJ

Artykuł powiązany: Konsultacje społeczne projektu budowy łącznicy kolejowej na trasie Krosno – Rzeszów.