niedziela, 14 kwietnia, 2024

Stanowisko Rady Pedagogicznej i Pracowników I LO w Jaśle

0
Stanowisko Rady Pedagogicznej i Pracowników  I LO w Jaśle
Udostępnij:

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec uchwały Rady Powiatu dotyczącej utworzenia
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jaśle. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr.
Stanisława Leszczyńskiego jest szkołą szczycącą się 154-letnią tradycją. Chwalebne karty
historii tej zasłużonej placówki oświatowej zapisywane były martyrologią uczniów
i profesorów walczących w obronie ojczyzny. Absolwenci I LO w Jaśle rozsławiają szkołę
swym dorobkiem naukowym na światową skalę.

Uważamy, że połączenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Stanisława
Leszczyńskiego z Liceum dla Dorosłych znacząco ograniczy możliwości zadbania
o odpowiednio wysoki poziom kształcenia. Dlatego też zmiana struktury placówki
oświatowej budzi sprzeciw uczniów, którzy rozpoczęli proces edukacyjny w szkole noszącej
nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego. Równie głośno
i zdecydowanie wybrzmiewa protest absolwentów wyrażających wątpliwości, czy te
przekształcenia strukturalne ich macierzystego liceum zapewnią mu dobrostan.
Biorąc pod uwagę te argumenty, wyrażamy obawę, iż niestabilna sytuacja szkoły
wpłynie na obniżenie poziomu zaufania uczniów szkół podstawowych i ich rodziców do
naszego liceum.

Szczerze zmartwieni zaistniałą sytuacją są również nauczyciele emerytowani
i pracownicy szkoły, dla których jej dobro i szlachetny wizerunek w środowisku są
najwyższymi wartościami.

Sądzimy zatem, że tryb postępowania Starostwa Powiatowego jest zbyt pochopny.
Zwracamy się z prośbą, aby Rada Powiatu ponownie rozważyła swój projekt – w imię dobra
społeczności Ziemi Jasielskiej, dla której w 1868 r. burmistrz Antoni Koralewski erygował
placówkę oświatową.

Rada Pedagogiczna i Pracownicy
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego
w Jaśle