poniedziałek, 15 lipca, 2024

Stanowisko Rady Miejskiej Jasła oraz Burmistrza Miasta Jasła z 23 lutego 2022 r.

0
Stanowisko Rady Miejskiej Jasła oraz Burmistrza Miasta Jasła z 23 lutego 2022 r.
Udostępnij:

Rada Miejska Jasła oraz Burmistrz Miasta Jasła wyrażają protest i dezaprobatę w związku z planami Zarządu Powiatu w Jaśle dotyczącymi włączenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle do mającego powstać Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jaśle. Docierające do nas, jako reprezentantów lokalnej społeczności, głosy oburzonych mieszańców Jasła, upoważniają nas do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu w tej kwestii.

Istniejące od 1868 roku, wcześniej jako Gimnazjum, dziś I LO w Jaśle jest jednym z niewielu ocalałych po II wojnie światowej symboli naszego miasta. Jasło jako jedyne w Europie zostało w 1944 r. niemal całkowicie zburzone, nie w wyniku działań wojennych, ale z powodu osobistych pobudek ówczesnego starosty jasielskiego Waltera Gentza. Po wojnie miasto odrodziło się przede wszystkim dzięki determinacji mieszkańców, którzy spontanicznie przystąpili do jego odgruzowania, a jednym z pierwszych odgruzowanych budynków było właśnie jasielskie gimnazjum.

Projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle, na mocy której I LO w Jaśle ma przestać funkcjonować jako samodzielny podmiot, bezsprzecznie naraża tę szkołę z wieloletnią historią, ogromnym dorobkiem edukacyjnym i rzeszą wybitnych absolwentów na zatracenie swej tożsamości i zniszczenie wypracowanej przez te wszystkie lata rozpoznawalnej marki.

Tym samym nie podzielamy opinii Zarządu Powiatu, iż przeniesienie Liceum dla dorosłych, które do tej pory nie może poszczycić się ani jednym absolwentem, z Zespołu Szkół nr 3 do siedziby I LO, po to by w siedzibie „Leszczyńskiego” stworzyć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jaśle, sprawi, iż oferta edukacyjna tej cieszącej się renomą placówki stanie się bardziej atrakcyjna.

Naszym obowiązkiem jest znajomość lokalnej historii i poszanowanie tradycji. Wypowiedziane tak dawno, jakże aktualne są dziś słowa bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego „Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości”.

Jesteśmy przekonani, że zlikwidowanie I LO, jako samodzielnej jednostki byłoby dużym ciosem dla historii i tożsamości naszego miasta i powiatu, dlatego wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec takich planów.

Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

Ryszard Pabian, Burmistrz Miasta Jasła

Stanowisko przekazane zostało do: Zarządu Powiatu w Jaśle, radnych Rady Powiatu w Jaśle, Marii Kurowskiej poseł na sejm RP, Alicji Zając senator RP, Bogdana Rzońcy posła do Parlamentu Europejskiego, Wojciecha Zająca wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz do Antoniego Pikula radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego