wtorek, 25 czerwca, 2024

W powiecie jasielskim ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

0
W powiecie jasielskim ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Udostępnij:

Na terenie powiatu jasielskiego działają już punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Darmową pomoc prawną osoby uprawnione mogą uzyskać w pięciu punktach zlokalizowanych w Jaśle, Kołaczycach, Nowym Żmigrodzie oraz w Skołyszynie. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty darmowa pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną.

Na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Są to:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle, w pomieszczeniach Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło,

Harmonogram pracy punktu:

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10:00 do 14:00,

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Jaśle, w budynku Przychodni nr 1 Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło,

Harmonogram pracy punktu:

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 14:00 do 18:00,

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kołaczycach, w budynku przy ul. Szkolnej 7, 38-213 Kołaczyce,

Harmonogram pracy punktu:

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10:00 do 14:00,

4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skołyszynie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, Skołyszyn 283, 38-242 Skołyszyn,

Harmonogram pracy punktu:

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10:00 do 14:00,

5. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Żmigrodzie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród.

Harmonogram pracy punktu:

Punkt świadczy nieodpłatną pomoc prawną w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:30 do 11:30.

Zgodnie z ustawą, uprawnionymi do otrzymania darmowej pomocy prawnej są:

• młodzież do 26. roku życia,

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65. lat,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

• kombatanci,

• weterani,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

• prawa pracy,

• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

• prawa cywilnego,

• spraw karnych,

• spraw administracyjnych,

• ubezpieczenia społecznego,

• spraw rodzinnych,

• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Starostwo Powiatowe w Jaśle