poniedziałek, 4 marca, 2024

Wolica znów walczy

0
Wolica znów walczy
Udostępnij:

Stowarzyszenie Nowa Wolica przesłało do naszej redakcji list otwarty, którego adresatem jest Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie prowadzonych prac przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nad zmianą Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Na prośbę zaineresowanych publikujemy go poniżej.

 

O sprawie pisaliśmy tutaj: Nie chcemy śmieciowego monopolu

Szanowny Panie Marszałku

W nawiązaniu do naszej korespondencji prowadzonej z Urzędem Marszałkowskim odnosimy wrażenie, że nasze pisma nie trafiały do Pana rąk, dlatego zdecydowaliśmy, że te pismo będzie miało charakter otwarty.

Prowadzone prace przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nad zmianą Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami według dochodzącymi nas informacjami o potencjalnym kierunku zmian w tym jakże ważnym dokumencie a także działaniami prowadzonymi przez firmę EKOMAX Kotulak Jerzy z Wolicy koło Jasła budzą nasze zaniepokojenie. Zwracamy uwagę, że w przypadku tego przedsiębiorcy oraz firmy KOMAX Kotulak Bogdan mogło dojść do niezgodnego z prawem przyznania dotacji ze środków UE.

Otrzymaliśmy informację, że w Regionie Południowym Zarząd Województwa zamierza promować prywatnego przedsiębiorcę z Wolicy koło Jasła (P.H.U. Ekomax Kotulak Jerzy), obecnie posiadającej status instalacji zastępczej. Potworny smród i zatrute wody to dotychczasowe doświadczenie mieszkańców Wolicy. Nie mamy nic przeciwko powstaniu nowego RIPOK, ale nie między naszymi domami w Wolicy. Jeżeli burmistrz i wójtowie gmin powiatu jasielskiego uważają, że dodatkowy RIPOK jest konieczny, to niech połączą siły i wybudują taki obiekt np. na zachód od wsi Warzyce.

Uprzejmie informujemy, że w miejscowości Wolica koło Jasła w gospodarce odpadami działają dwie z pozoru niezależne firmy P.H.U. Ekomax Kotulak Jerzy oraz P.H.U. Komax Kotulak Bogdan. Naszym zdaniem, są to firmy powiązane rodzinnie oraz rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Bezspornym faktem jest, że prowadzą je dwaj bracia a obszar działalności to gospodarka odpadami. Pozornie niezależne działania wskazują jednak na przemyślane i kompleksowe działanie mające na celu przejęcie przez te firmy runku odpadów w regionie.

Dnia 04 maja br. w Tygodniku Nowe Podkarpacie ukazał się artykuł pt „Nie chcemy śmieciowego monopolu”, kopia tego artykułu stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zdumienie nasze wzbudziło to, że w Imieniu firmy EKOMAX Kotulak Jerzy wypowiada się Bogdan Kotulak z firmy KOMAX, podpisany jako właściciel firmy EKOMAX, co potwierdza powyższe przypuszczenia.

Kolejnym ciekawym argumentem z tego artykułu jest powołanie się na fakt zatrudniania w zakładzie EKOMAX w Wolicy około 50-ciu osób z terenu Jasła i okolicznych gmin. Argument ten naszym zdaniem pokazuje prawdziwą ilość zatrudnionych natomiast składane w ramach pozyskiwania środków UE Oświadczenia przez w/w przedsiębiorców mówiły o tym, że są w żaden sposób niepowiązanymi ze sobą mikroprzedsiębiorcami zatrudniającymi poniżej 10 etatów.

Poniżej zamieszczamy wykaz wniosków składanych przez w/w firmy, do których takie oświadczenia składały:

  1. 1.RPPK.01.01.00-18-215/13-00, Likwidacja barier rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup biofiltra, Produkcja Handel Usługi EKOMAX Jerzy Kotulak
  2. 2.RPPK.01.01.00-18-370/13-00, Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych, PHU Komax Bogdan Kotulak
  3. 3.RPPK.01.01.00-18-373/09-12, Rozbudowa sortowni odpadów komunalnych, Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy
  4. 4.RPPK.01.01.00-18-381/08-06, Utworzenie innowacyjnego zakładu produkcji biopaliw stałych w miejscowości Wolica, PHU Komax Kotulak Bogdan

Szanowny Panie Marszałku

Wnosimy o ponowne zweryfikowanie zgodności z prawem przyznania wielomilionowych dotacji dla w/w przedsiębiorców. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prawodawstwem UE stan takiego powiązania rodzinnego i obszaru działalności gospodarczej jasno wskazują, że przedsiębiorców tych należało rozpatrywać jako firmy powiązane a nie jako niezależne firmy o statusie mikroprzedsiębiorstwa. Naszym zdaniem przedsiębiorcy ci od samego początku swej wieloletniej działalności, wspólnie i w porozumieniu przygotowywali się do zrealizowania celu jaki został nakreślony w cytowanym artykule. Małymi krokami, pod pozorem niezależności w odpowiednim czasie połączyć siły by stać się dużym i znaczącym podmiotem gospodarczym, który decyzją samorządu województwa otrzyma status RIPOK. Taka sytuacja może wskazywać na niezgodne z prawem postępowanie

Kolejnymi dowodami wskazującymi na wspólnie prowadzoną działalność braci Kotulak są: W protokole kontroli Delegatury WIOŚ w Jaśle nr 245/13 stwierdzono, że PHU KOMAX ma zawartą umowę użyczenia z PHU EKOMAX na użyczenie hali w zamian za korzystanie z placów. Korzystanie przez pracowników Komaxu z urządzeń sanitarnych   firmy EKOMAX. Sporządzanie informacji na korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych z działek należących do KOMAXU za rok 2012 przez firmę EKOMAX. Osoba udzielająca informacji podczas kontroli KOMAXU Agnieszka Kotulak, na co dzień pracująca w Firmie EKOMAX.

W protokole kontroli Delegatury WIOŚ w Jaśle nr 77/2015 stwierdzono, że osoba do udzielania informacji podczas kontroli firmy EKOMAX jest Bogdan Kotulak właściciel KOMAXU.

Firma KOMAX świadczy usługi transportu odpadów firmie EKOMAX.

18 stycznia 2012 w materiale „Tu powstanie sortownia odpadów w Gamracie” link do całego artykułu http://www.wirtualnejaslo.pl/artykul/kultura/2515/ Jerzy i Bogdan Kotulak są przedstawiani jako współwłaściciele firmy Ekomax

To może świadczyć o tym, że bracia Bogdan i Jerzy, od samego początku, wspólnie prowadzą jedną działalność gospodarczą, podzieloną pozornie na dwa podmioty gospodarcze.”