sobota, 15 czerwca, 2024

Zagrożenie powodziowe trwa!

0
Zagrożenie powodziowe trwa!
Udostępnij:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dalszym ciągu na rzekach przepływających przez Miasto Jasło obserwuje się wysoki poziom wód. Woda ta mieści się jednak między wałami i nie stanowi zagrożenia.

W ciągu dnia nastąpiło kilka podtopień (w miejscach gdzie nie ma obwałowań) na osiedlach Niegłowice i Mickiewicza. W każdym z tych przypadków podjęto odpowiednie środki zaradcze przy pomocy ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Jasła.

MCZK prowadzi stały monitoring sytuacji pogodowej i powodziowej w całej zlewni Wisłoki na podstawie którego można stwierdzić, że poziom wód w górnych biegach rzek opada. W ostatnich czterech godzinach (15.00 – 19.00) poziom ten obniżył się: rzeka Jasiołka (punkt pomiarowy Zboiska) – o 64 cm, rzeka Wisłoka (punkt pomiarowy Krempna) – o 24 cm, rzeka Ropa (punkt pomiarowy Klęczany) – o 55 cm.

Obniżające się stany wód w górnych biegach rzek wpływają na zmniejszenie się zagrożenia powodziowego dla miasta Jasła. Pomimo, poprawiającej się sytuacji, MCZK nadal prowadzi stały dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego (nr tel. 13 448 63 48).

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle