środa, 28 lutego, 2024

Czas na aktywność w mieście Jaśle

0
Czas na aktywność w mieście Jaśle
Udostępnij:

MOPS będzie kontynuować projekt pn. Czas na aktywność w mieście Jaśle. Uczestnicy skorzystają m.in. ze szkoleń, poradnictwa zawodowego, rodzinnego i prawnego.

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle ruszył w 2008 r. Wzięło w nim udział 350 osób. Uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach kompetencji społeczno – zawodowych. Uczyli się m.in o tym co różni umowę o dzieło od umowy zlecenie i co to jest telepraca.

– Projekty systemowe skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są z reguły długotrwale bezrobotne – wyjaśnia Dorota Lignar, dyrektor MOPS. – Praca socjalna i aktywizacja tych osób jest bardzo trudna. Udział w projekcie nie gwarantuje tym ludziom zatrudnienia, ponieważ efektywność zatrudnienia sięga tylko 10 proc. Ale oprócz kursów i dodatkowych kwalifikacji, osobom tym oferuje się wsparcie doradcze, pomoc psychologiczną, po to, aby mogli być bardziej aktywnymi na rynku pracy – podkreśla Lignar.

Adresatami projektu są także osoby niepełnosprawne, rodzice długotrwale wychowujący dzieci niepełnosprawne, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, ofiary przemocy w rodzinie. Organizowane są dla nich działania w formie mediacji, terapii rodzin, poradnictwa rodzinnego czy prawnego.

Projekt w blisko 90 proc. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowity koszt zadań zrealizowanych w latach 2008 – 2012 zamknął się kwotą 2 mln 273 tys. zł. Pierwotnie projekt miał zakończyć się 31 grudnia 2013 r., będzie jednak wydłużony do 30 czerwca 2015 r. Ponieważ cześć pieniędzy musi na jego realizację wydać miasto, decyzję o kontynuacji projektu musieli zaakceptować radni. Podejmując na sesji RMJ stosowną uchwałę jednogłośnie wyrazili na to zgodę.

Program będący kontynuacją zadania potrwa 2,5 roku, weźmie w nim udział 262 osoby. Rekrutacja ruszy w marcu. Planowane koszty jego realizacji na lata 2013-2015 to 1 mln 402 tys. zł, z czego 1 mln 255 tys. zł to środki pochodzące z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a wkład własny miasta wyniesie 147 tys. zł i zostanie pokryty z zasiłków okresowych i celowych.

Ewa Wawro, Joanna Paszyńska-Janas