piątek, 24 maja, 2024

Radni podzielili miasto

0
Radni podzielili miasto
Udostępnij:

Do wyborów samorządowych pozostało prawie 2 lata, ale na wczorajszej sesji radni przyjęli już uchwałę i dokonali podziału miasta na stałe obwody do głosowania. Ustalenia dotyczyły numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu wyborczego Rada Miejska dokonała podziału miasta na stałe obwody głosowania. W Jaśle, tak jak poprzednio, pozostało 27 stałych obwodów, doszło jednak do zmiany granic niektórych z nich. Wszystko to zostało zaakceptowane przez komisarza wyborczego w Krośnie.

– Projekt uchwały związany jest z wejściem w życie znowelizowanych przepisów kodeksu wyborczego i nakłada na Radę Miejską obowiązek ustalenia stałych obwodów do głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib w terminie 3 miesięcy od dnia podziału miasta na okręgi wyborcze. 29 października ub. r. Rada Miejska dokonała podziału miasta na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych, więc należy teraz konsekwentnie na ich podstawie ustalić obwody do głosowania – wyjaśnia Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła. – Pozwoli to m. in. na utworzenie obwodowych komisji wyborczych na osiedlach, na których do tej pory nie było lokali do głosowania tj. Bryły, Ulaszowice, Kaczorowy, Niegłowice i Hankówka – dodaje.

W Jaśle znajduje się obecnie 16 osiedli, tylko na 2 z nich nie ma możliwości stworzenia stałego obwodu wyborczego. Jest to osiedle Górka Klasztorna i Gądki. Powodem tego jest brak odpowiednich warunków lokalowych do przeprowadzenia głosowania. Dlatego osiedle Górka Klasztorna podlegać będzie pod Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Staszica, natomiast osiedle Gądki będzie miało lokal wyborczy w Zespole Szkół Miejskich nr 1 przy ulicy Rafineryjnej.

Wszystkie proponowane obwody ustalone zostały zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego i obejmują swoim zasięgiem od 500 do 3 000 mieszkańców miasta. Skonsultowane zostały one wcześniej z radnymi i zarządami osiedli.

Koszty związane wprowadzaniem wspomnianych pokryte zostaną z budżetu państwa w ramach kosztów związanych z organizacją wyborów.

Joanna Paszyńska – Janas