piątek, 12 lipca, 2024

Oświadczenia prasowe Grupy Nowy Styl

0
Oświadczenia prasowe Grupy Nowy Styl
Udostępnij:

Zarząd Nowy Styl Sp. z o.o wydał oświadczenia prasowe związane z zatrzymaniem i przesłuchaniem współwłaściciela Grupy Nowy Styl Jerzego Krzanowskiego.
Oświadczenie prasowe nr 3

W świetle ostatnich publikacji medialnych Spółka Nowy Styl pragnie wyjaśnić co następuje.

Pana Jerzego Krzanowskiego, współwłaściciela Grupy Nowy Styl, łączy z Panią Patrycją Z. przyjaźń. Wyjazd do jednej z turystycznych miejscowości na Podkarpaciu był w rzeczywistości wizytą towarzyską w domu Pana Jerzego Krzanowskiego, natomiast wyjazd zagraniczny do Dubaju był urlopem z udziałem najbliższych członków rodziny i przyjaciół. Prywatna znajomość z Panią Patrycją Z. i wyjazdy z jej udziałem nigdy nie były wykorzystywane w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści dla Spółki.

Spółka Nowy Styl działa w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Jaśle od 1998 roku. Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego Nowy Styl Sp. z o.o. w Jaśle była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Umowa o dofinansowanie tej inwestycji została podpisana w 2009 roku, a więc przed rozpoczęciem znajomości Pana Jerzego Krzanowskiego i Pani Patrycji Z. Budowa fabryki zakończyła się w 2015 roku. Projekt był realizowany zgodnie z przepisami prawa, co potwierdziły wszystkie stosowne kontrole.

Pragniemy wyjaśnić, że posiadanie gwarancji bankowej nie było warunkiem otrzymania dotacji na projekt. Gwarancja bankowa stanowiła zabezpieczenie dla Skarbu Państwa zaliczki w wysokości 20 mln zł udzielonej na realizację projektu. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie spółka wystąpiła z wnioskiem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o zwolnienie gwarancji bankowej (Pani Patrycja Z. nie była w tym czasie pracownikiem tej instytucji). Warunkiem zwolnienia gwarancji było rozliczenie danego etapu projektu, co też Spółka uczyniła. Prawidłowość rozliczenia potwierdziły stosowne kontrole.

Stanowczo dementujemy wszelkie doniesienia mówiące o tym, że Panu Jerzemu Krzanowskiemu zostały postawione zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy. Pragniemy przypomnieć, że po wczorajszym przesłuchaniu, Pan Jerzy Krzanowski wrócił do domu.

Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na operacyjne funkcjonowanie Grupy Nowy Styl. Działalność naszej Grupy opiera się o zasady transparentności i praworządności. Wszystkie zamówienia są realizowane w terminie według najwyższych standardów, które są wyznaczeniem jakości produktów naszych marek.

Zarząd Nowy Styl Sp. z o.o


Oświadczenie prasowe nr 2

W związku z informacjami związanymi z zatrzymaniem i przesłuchaniem Pana Jerzego Krzanowskiego, współwłaściciela Grupy Nowy Styl, spółka wyjaśnia, co następuje.

Według informacji Spółki przedstawione Panu Jerzemu Krzanowskiemu zarzuty dotyczą rzekomego wywierania wpływu na pracowników instytucji państwowej w zamian za zwolnienie gwarancji bankowej związanej z realizowaną przez spółkę inwestycją budowy fabryki mebli w Jaśle.

Zwolnienie gwarancji bankowej miało pełne uzasadnienie w przepisach prawa oraz umowie na dofinansowanie, gdyż spółka spełniła warunki jego uzyskania, tj. rozliczyła etap inwestycji, co zostało sprawdzone i potwierdzone przez organ kontrolujący.

Pan Jerzy Krzanowski złożył wyjaśnienia i udzielił odpowiedzi na pytania prokuratora, deklarując pełną gotowość do współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości w ramach przedmiotowego postępowania. W ocenie obrońców przeprowadzone czynności nie ujawniły jakichkolwiek okoliczności wskazujących na to, iż Pan Jerzy Krzanowski podjął działania, które mogłyby uzasadniać postawione zarzuty.

Po przesłuchaniu Pan Jerzy Krzanowski został zwolniony do domu.

Jesteśmy przekonani, że Pan Jerzy Krzanowski jest niewinny i wkrótce zostanie oczyszczony z zarzutów.

Pragniemy podkreślić, że zaistniała sytuacja nie ma wpływu na operacyjne funkcjonowanie Grupy Nowy Styl. Działalność naszej Grupy opiera się o zasady transparentności i praworządności. Wszystkie zamówienia realizowane są w terminie według najwyższych standardów, które są wyznacznikiem jakości produktów naszych marek.

Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowy Styl Sp. z o.o w Jaśle została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Od dnia uruchomienia fabryka sprzedała wyroby za ponad 90 mln zł., z których 65% trafia na eksport. Fabryka zatrudnia ponad 170 osób.

Całkowita sprzedaż Grupy Nowy Styl wynosi ponad 300 mln euro, z czego 80% trafia na eksport. Grupa Nowy Styl zatrudnia około 6000 osób.

Zarząd Nowy Styl sp. z o. o.

 

Oświadczenie prasowe nr 1

11.05.2016

W związku z informacjami podanymi przez media, pragniemy poinformować, że dziś w godzinach porannych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymania Pana Jerzego Krzanowskiego współwłaściciela Grupy Nowy Styl.

Chcemy jednocześnie podkreślić, że spółka współpracuje z organami państwowymi w celu szybkiego wyjaśnienia spraw będących przedmiotem prowadzonego postępowania.

W imieniu Nowy Styl Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Adam Krzanowski