niedziela, 21 kwietnia, 2024

Dyskutowano o rolnictwie w powiecie jasielskim

0
Dyskutowano o rolnictwie w powiecie jasielskim
Udostępnij:

W czwartek, 28 kwietnia br. w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące stanu i problemów rolnictwa na terenie powiatu jasielskiego.W spotkaniu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Podkarpacki – Witold Lechowski, Starosta Jasielski – Mariusz Sepioł, przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz przedstawiciele rolników z terenu powiatu.

Uczestnicy przedstawili aktualne dane dotyczące kondycji rolnictwa, gospodarstw rolnych i ekologicznych naszego powiatu, a także swoje uwagi na temat jej poprawy. Przypomniano o różnych formach pomocy, o którą rolnicy mogą się ubiegać na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Przykładem jest Wojewódzka Rada Konsultacyjna ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zajmująca się m.in. likwidacją klęsk żywiołowych, zwrotem części wydatków gospodarczych gmin, czy zwrotem podatku akcyzowego – z czego nie wszyscy rolnicy do tej pory korzystają. Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Teresa Pamuła przypomniała, że 16 maja br. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Na Podkarpaciu znajduje się około 26 tys. gospodarstw rolnych, jednak wiele z nich wymaga modernizacji i zmechanizowania. Podczas spotkania dyskutowano, w jakim kierunku powinny podążać zmiany, jak wesprzeć rozwój gospodarstw ekologicznych – tych, które mają duże szanse na osiągnięcie pozycji pioniera w eksporcie żywności i jakie tradycje należy kontynuować, aby stały się głównym atutem gospodarstw rolnych z terenu powiatu jasielskiego. Jak zauważył Starosta Jasielski – Mariusz Sepioł, atutami mogą być tradycyjne formy produkcji i niewielkie powierzchnie gospodarstw, zwłaszcza ekologicznych. Jako główne problemy wymienione zostały zasady sprzedaży bezpośredniej, które na dzień dzisiejszy nie działają na korzyść rolników produkujących na mniejszą skalę, brak lokalnych rynków zbytu oraz niestabilność przepisów. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, że stan rolnictwa ma szansę na poprawę, jednakże wymagana jest również integracja i stabilizacja prawa regulującego prowadzenie działalności w obszarze rolnictwa.

Starostwo Powiatowe