sobota, 15 czerwca, 2024

Kolejna „pokazówka” w starostwie

0
Kolejna „pokazówka” w starostwie
Udostępnij:

Stanowiąca obecnie większość w Radzie Powiatu w Jaśle opozycja nie mogła skorzystać z sali konferencyjnej, bo zdaniem starosty F. Miśkowicza poruszane na planowanej konferencji prasowej tematy mogłoby być odebrane, jako oficjalne stanowisko władz. Konferencja zwołana przez zawiązaną niedawno koalicję radnych PiS i PSPP i tak się odbyła, tylko, że na korytarzu starostwa.

Po tym, jak przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle po raz kolejny odmówił prośbie radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej, która w trybie pilnym zakończyłaby by wreszcie rozgrywki personale między włodarzami powiatu, radni opozycyjni postanowili poinformować o tym opinię publiczną, zwołując konferencje prasowa.

 

odmowa Persa

W ślad za tym starosta jasielski Franciszek Miśkowiec odmówił radnym możliwości skorzystania z sali konferencyjnej. W kontekście toczących się w Radzie Powiatu politycznych przepychanek, tym samym strzelił gola do własnej bramki. Opinia publiczna jest bowiem zszokowana blokowaniem możliwości prowadzenia, związanych z wypełnianiem mandatu radnego, działań 12 na 23 radnych powiatowych. Tym bardziej, że związani z opcją starosty radni w ramach swoich mandatów, mogą do woli korzystać z pomieszczeń starostwa i obsługi jego urzędników.

odmowa Miśkowicza

W zaproszeniu wysłanym do mediów na konferencję prasową poinformowano, że jej tematem będzie przedstawienie oficjalnego stanowiska radnych Rady Powiatu w Jaśle z klubów PiS i PSPP w sprawie odmowy zwołania sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Rozpad koalicji w Radzie Powiatu w Jaśle, która stanowiła naturalne zaplecze dla Zarządu Powiatu w Jaśle doprowadził do utraty niezbędnej większości a w konsekwencji do braku możliwości skutecznej i stabilnej realizacji jakiejkolwiek polityki.

Odpowiedzialność polityczna za losy Powiatu Jasielskiego nakazuje podjęcie niezbędnych działań dla skrócenia okresu paraliżu decyzyjnego i podanie się dotychczasowych władz samorządowych, w tym całego Zarządu i Prezydium Rady Powiatu w Jaśle do dymisji” – czytamy w oświadczeniu koalicji PiS – PSPP, które za pośrednictwem mediów trafiło do mieszkańców. – „(…) Apelujemy do Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle radnego Grzegorza Persa o zaprzestanie naruszania prawa, oczekujemy zwołania sesji Rady Powiatu w Jaśle z punktami dotyczącymi podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia złożonych w dniu 3 września 2015 r. rezygnacji oraz innych uchwał niezbędnych do rozpatrzenia przed dniem 30 września br.

Oczekujemy, że złożone w dniu 1 grudnia 2014 r. ślubowanie i wypowiedziane po wyborze na funkcję Przewodniczącego Rady słowa staną się wkrótce faktem a nie obłudnym frazesem – „… Ważne dla nas jest abyśmy pracę wykonywali dobrze, musimy mieć świadomość, że mieszkańcy powiatu obdarzyli nas zaufaniem i nie możemy ich zawieść. Będę się starał aby obrady przebiegały sprawnie i abyśmy wspólnie pracowali na rzecz Powiatu Jasielskiego.” – protokół nr I/2014 z I sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 17-ej.”

Skan pełnego stanowiska Klubów PiS i PSPP do pobrania w załączniku.

12 na 23 radnych mówi jednym głosem. Ich zdaniem przedłużanie patowej sytuacji godzi nie tylko w dobre imię radnych, ale i ośmiesza całą Radę oraz Zarząd Powiatu. Nie pozwala także radnym na wypełnianie składanego w trakcie I sesji ślubowania. Ciekawe, jak zachowają się teraz pozostali radni? Bo ślubowali przecież przed społeczeństwem, a nie przed klubem, z którego się wywodzą.

Będziemy z uwagą śledzić dalszy ciąg wydarzeń.

Dla zainteresowanych w załączniku do pobrania chronologiczny przebieg zdarzeń od 10 lipca br. do 16 września br. przekazany przez organizatorów w trakcie konferencji.

Ewa Wawro

Przeczytaj komentarz:   Radni, dość tej pokazówki!