sobota, 15 czerwca, 2024

Laptopy i komputery trafiły do dzieci i młodzieży!

0
Laptopy i komputery trafiły do dzieci i młodzieży!
Udostępnij:

187 laptopów, 3 komputery i 5 tabletów, w sumie 195 sztuk sprzętu służącego do nauki zdalnej, trafiło do dzieci i młodzieży w ramach projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Mieszkańcy Jasła, którzy zostali zakwalifikowani do projektu, odebrali wybrany przez siebie sprzęt na przełomie czerwca i lipca.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich była nauka zdalna. Ujawniła miedzy innymi deficyt sprzętu komputerowego i utrudnienia w dostępie do internetu, również na terenach popegeerowskich. Celem projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” było wyeliminowanie właśnie tych ograniczeń. Stąd też pomoc skierowana była do uczniów szkół podstawowych i średnich, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR).

 – Bardzo cieszy mnie ten projekt. Rzadko mamy możliwość przekazać bezpośrednio mieszkańcowi konkretną rzecz, w tym przypadku laptopy, komputery, tablety, bez jego udziału finansowego. Zależało nam bardzo na tym, by zakupiony sprzęt był jak najlepszej jakości, mimo ograniczonych środków.  Mimo, że wstępne szacowanie kosztów pokazało, że sprzęt z określonymi przez nas parametrami kosztuje znacznie więcej niż kwoty określone w projekcie i mimo, że wiele innych gmin zmniejszało oczekiwania w tym zakresie, my zaryzykowaliśmy, licząc, że w ramach przetargu koszty będą jednak niższe. I tak też było. Mam nadzieję, że przekazany sprzęt będzie służył dzieciom i młodzieży do nauki i zabawy, ale życzę, żeby nie musiała to być nauka zdalna – mówi Małgorzata Adamska-Chmiel, zastępca burmistrza Jasła.

Na terenie Jasła funkcjonowały zakłady PGR, z tego powodu uczęszczające do szkół dzieci lub wnuki osób, które były zatrudnione w PGR na terenie miasta mogły ubiegać się o dofinansowanie na to zadanie. Wartość projektu złożonego przez Miasto Jasło, po weryfikacji wniosków, wyniosła 503 538 zł i była w 100 procentach dofinansowana w ramach programu Cyfrowa Polska.

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Urząd Miasta w Jaśle