poniedziałek, 6 lutego, 2023

Miasto będzie walczyć z gazami cieplarnianymi

0
Miasto będzie walczyć z gazami cieplarnianymi
Udostępnij:

Jedną z uchwał podjętych na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Jasła było wyrażenie woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Jasła”. Wartość zadania, które ma być realizowane w latach 2013-2014, oszacowano na 150 tys. zł., w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, wynosi 127,5 tys.zł.

Zakres projektu obejmuje opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energię w mieście oraz jego poszczególnych sektorach i obiektach, inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych oraz przeszkolenie pracowników zaangażowanych w monitorowanie wdrażania planu – mówiła Sylwia Pętlak, inspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych UM w Jaśle.

Głównym celem tego planu, jak poinformowała Pętlak, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza, w miejscach w których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i w efekcie doprowadzić do redukcji ich emisji.

Do projektu uchwały wprowadzono autopoprawkę, dopuszczającą opracowanie i wdrożenie planu dla miasta Jasła przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach takiego planu opracowanego dla gmin Związku. I tutaj pojawiły się wątpliwości, czy włączenie Związku i gmin nie wykluczy radnych z aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i opracowaniu planu.

W formie autopoprawki pojawił się pomysł dotyczący zlecenia opracowania tego planu przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Musimy sobie w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, czy wtedy będziemy aktywnie uczestniczyć w jego realizacji. Może się wówczas okazać, że jako gmina Jasło, będziemy nie podmiotem, a przedmiotem tego opracowania – mówił Janusz Przetacznik, radny RMJ.

Burmistrz Andrzej Czernecki zapewniał, że takich zagrożeń nie ma. – Nie ma żadnej uchwały dotyczącej kwestii ograniczenia zaangażowania państwa i wszystkich tych, którzy chcą uczestniczyć w opracowaniu tego planu, podczas gdy będzie on realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach tego planu, będziemy jeszcze tworzyć plan wspólny, więc nie ma zagrożeń związanych z niemożliwością aktywnego uczestnictwa przy jego opracowywaniu – mówił Czernecki.

Za uchwałą głosowało 17 radnych, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu, 2 nie głosowało.

Weronika Samborska

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj