poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Młodzi badacze ruszyli w szranki

0
Młodzi badacze ruszyli w szranki
Udostępnij:

Liga Naukowa z LOTOSEM jest przykładem inicjatywy samorządu lokalnego na rzecz wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży we współpracy z podmiotem gospodarczym. – Cieszę się niezmiernie, że Grupa LOTOS po raz trzeci może współuczestniczyć jako partner tego wydarzenia. Wszystkim uczestnikom życzę, aby dzięki Lidze Naukowej z LOTOSEM realizowali swoje pasje, poznając te zagadnienia naukowe, którymi będą się zajmować. Opiekunom grup życzę dużej satysfakcji z współuczestnictwa w tym programie. Myślę, że spotkamy się na jego zakończeniu, kiedy to Grupa LOTOS i Miasto Jasło uhonorują waszą pracę cennymi nagrodami – mówił Roman Kościow, przedstawiciel LOTOS Infrastruktura w Jaśle.

Zbadają i przedstawią rezultaty

W trzeciej edycji projekty uczniowskie realizowane będą w trzech obszarach tematycznych: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym i artystycznym, przy czym wyodrębniono poziom przedszkolny i wczesnoszkolny jako programowo interdyscyplinarny. Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM ma istotną funkcję wychowawczą i promocyjną. Tematy wielu projektów dotyczą Jasła i społeczności lokalnej. Uczniowie podejmują ważne zagadnienia naukowe, kulturalne i społeczne, których wyniki mogą zaskoczyć profesjonalistów.

86 projektów, 240 uczniów, 71 nauczycieli

Do trzeciej edycji projektu zgłoszono 86 projektów naukowo-badawczych z 6 przedszkoli, 9 szkół podstawowych oraz 5 gimnazjów, w tym także z Niepublicznego Zespołu Szkół Społecznych w Jaśle. Projekty będzie realizować 240 uczniów pod opieką 71 nauczycieli. W sumie w trzech edycjach Jasielskiej Ligi Naukowej 772 uczniów przygotowało 266 małych projektów naukowo-badawczych pod opieką 186 nauczycieli-Opiekunów Ligi. 

Nauka, ale nie w szkole

Jasielska Liga Naukowa jest realizowana poza systemem klasowo-lekcyjnym, a trzyosobowe uczniowskie Zespoły Ligowe korzystają z wiedzy fachowców oraz specjalistycznych zasobów jasielskich instytucji, firm, przedsiębiorstw. W ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM organizowane są dla uczniów ciekawe konkursy z nagrodami m.in.: Konkurs wiedzy o Grupie LOTOS – Partnerze Strategicznym Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM oraz konkurs na fotoreportaż „Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM w mojej szkole”.

Metoda projektowa

Projekt wykorzystuje innowacyjną i atrakcyjną dla uczniów metodę projektową opartą na strategii rozwiązywania problemu badawczego. Trzyosobowe zespoły badawcze, pod opieką nauczyciela, który kieruje pracą uczniów w formie konsultacji zajmują się rozwiązaniem problemu badawczego, który sobie założyli. Warto zaznaczyć, że realizacja projektów uczniowskich jest monitorowana przez eksperta zewnętrznego – specjalistę w zakresie metodyki projektu edukacyjnego, a wyniki prac badawczych uczniów i Opiekunów Ligi podlegają ocenie specjalistów i są publicznie prezentowane.

Jasło Miasto Wiedzy

Od 2013 roku Miasto realizuje systemowy i strategiczny program oparty na elementach rozwijających innowacyjność i kreatywność społeczną, który pozwoli na podniesienie jakości edukacji, poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia oraz rozwój kompetencji mieszkańców. – Celem programu jest podniesienie jakości edukacji, poszerzenie oferty kształcenia, by Jasło stało się centrum silnej edukacji, bogatym w ciekawą ofertę dla wszystkich grup społecznych – mówiła podczas prezentacji koncepcji Miasta Wiedzy, Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła. Realizacja Programu Jasło Miasto Wiedzy opiera się na wielu projektach już realizowanych w mieście m.in.: Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym czy Jasielskiej Lidze Naukowej z Lotosem oraz tych obecnie przygotowywanych do dofinansowania z UE, dotyczących dydaktyki cyfrowej czy pilotażowego programu „Każde dziecko jest zdolne”.

UMJ

{gallery}galerie/2015_rok/liga_lotos{/gallery}