poniedziałek, 22 lipca, 2024

Otwarcie nowego PSZOK-u w Jaśle coraz bliżej

0
Otwarcie nowego PSZOK-u w Jaśle coraz bliżej
Udostępnij:

Trwają prace przy rozbudowie i modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej (PSZOK). Jest to główne zadanie projektu, na który Miasto Jasło dostało 4,5 mln zł dofinansowania, przy czym całkowity koszt zadania to 9,2 mln zł.

W ramach projektu zostały rozbudowane i zmodernizowane wszystkie dotychczasowe obiekty PSZOK-u. Zbudowano nowe rampy rozładunkowe, które ułatwią rozładunek odpadów mieszkańcom. Dodatkowo powstała nowa hala magazynowa na odpady, nowe place i drogi manewrowe. Nowy PSZOK będzie ogrodzony, oświetlony, a także wyposażony w monitoring wizyjny. Zainstalowane zostaną również panele fotowoltaiczne, które będą zaopatrywać obiekt w prąd elektryczny. Prace mają zakończyć się pod koniec lipca. Następnym etapem będzie wyposażenie PSZOK-u w niezbędne urządzenia, w tym pojemniki i kontenery na odpady.

Ponadto w ramach projektu domy jednorodzinne oraz publiczne tereny rekreacyjne zostaną wyposażone w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach projektu zaplanowano również działania edukacyjne, będą to m.in.: ścieżka edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi przy PSZOK-u, tablice informacyjne w wiatach śmietnikowych, materiały filmowe czy piknik ekologiczny.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”:

• wartość całkowita projektu brutto: 9 266 760 zł

• wartość prac związanych z rozbudową PSZOK: 6 050 000 zł

• dofinansowanie z Funduszu Spójności: 4 525 527,56 zł

• pozostałe środki pochodzą z budżetu Miasta Jasła

Urząd Miasta w Jaśle