niedziela, 5 lutego, 2023

Udany piknik

0
Udany piknik
Udostępnij:

26 kwietnia odbyła się kolejna, dziesiąta edycja Jasielskiego Pikniku Zawodowego, zorganizowana przez Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle i Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Imprezę zaszczycili zaproszeni goście, między innymi wicekurator oświaty – Stanisław Fundakowski, naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego – Piotr Zoła, zastępca naczelnika wydziału edukacji – Andrzej Papciak oraz Maciej Pętlak, właściciel firmy ERKO produkującej wysokiej jakości produkty i rozwiązania dla przemysłu elektronicznego i lotniczego.

Już po raz dziesiąty Zespół Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle przygotowały szereg atrakcji jakich nie można zobaczyć w innych szkołach ponadgimnazjalnych. Do dyspozycji gimnazjalistów oddano pracownię techniczną, pracownię elektryczną, pracownie urządzeń techniki komputerowej, pracownię sieci komputerowych i E-sportu, pracownie CAD/CAM, pracownię obrabiarek numerycznych CNC oraz pracownie samochodowe. Goście mieli również okazję zobaczyć pracę drukarki 3D.

to006

to007

W trakcie trwania pikniku odbył się finał rozgrywek Counter Strike – Global Offensive, który był transmitowany w auli ZST oraz w Internecie na platformie twitch.tv (szczegóły w osobnym artykule). Była również możliwość skontrolowania ciśnienia krwi oraz obejrzenia pokazu udzielania pierwszej pomocy, który przygotowali członkowie koła PCK i Honorowi Dawcy Krwi. Uczestnicy Pikniku zostali poczęstowani kiełbaską przygotowaną przez restaurację „U Schabińskiej”.

to009

Na uwagę zasługuje fakt, że wymienione szkoły w bieżącym roku szkolnym biorą udział w realizacji dwóch projektów unijnych ramach których zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie do specjalistycznych pracowni zawodowych. Celem projektów jest wzmocnienie szans na zatrudnienie absolwentów poprzez ściślejsze powiązanie oferty edukacyjnej szkoły z wymaganiami rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów. W efekcie nasi uczniowie w latach 2017 do 2019 będą mieć możliwość odbycia bezpłatnych kursów zawodowych i płatnych staży u pracodawców co w przyszłości zwiększy ich szanse na rynku pracy. Łączna kwota przeznaczona na doposażenie ZST to około dwa miliony złotych a na szkolenia i staże – około osiemset tysięcy złotych.

Odwiedzający chwalili usytuowanie szkół. Bliskość dworca PKP i PKS a także przystanków komunikacji miejskiej oraz budynku bursy sprawia, że Zespół Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego mają najlepsze w powiecie możliwości komunikacyjne.

Mamy nadzieję, że wizyta w naszych szkołach dała gimnazjalistom podpowiedź co do kierunku dalszego kształcenia i rozwoju swoich zainteresowań technicznych. Więcej informacji na temat szkoły znaleźć można na internetowej stronie szkoły: www.zstjaslo.pl

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W JAŚLE

Szkoła prowadzi nabór do następujących typów szkół:

4 – letnie Technikum nr 1:

– zawód: technik informatyk z rozszerzeniem: e-sport i tworzenie gier komputerowych;

– zawód: technik mechanik: użytkowanie obrabiarek skrawających (CNC);

– zawód: technik elektryk;

– zawód: technik pojazdów samochodowych;

3 – letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 1:

– zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych;

– zawód: mechanik pojazdów samochodowych.

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. Gen. Józefa Hallera w Jaśle to placówka, która od dziesięcioleci kształci młodzież w zawodach spożywczych, usługowych i w innych różnorodnych profesjach unikatowych. W związku z tym, zamysłem organizatorów imprezy na terenie ZSUiS, było nie tylko zapoznanie młodych ludzi z ofertą edukacyjną i pracowniami szkolnymi, ale również ukazanie specyfiki prowadzonych w szkole kierunków kształcenia oraz możliwości związanych z wykonywaniem poszczególnych zawodów.

Impreza na terenie naszej szkoły przybrała charakter gali umiejętności zawodowych uczniów. W trakcie jej trwania zaprezentowane zostały wszystkie wiodące kierunki prowadzone w ZSUiS. Młodzież, jak co roku, zademonstrowała swoim młodszym kolegom swoje uzdolnienia, pomysłowość oraz kwalifikacje zawodowe zdobyte podczas zajęć szkolnych a także kursów i warsztatów organizowanych w ramach projektu unijnego.

Kreatywność uczniów kształcących się w zawodach: technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich i fryzjer uczestnicy pikniku podziwiali podczas pokazu mody. Zaprezentowane stroje, fryzury i makijaże inspirowane budzącą się wiosną to prace zgłoszone do tegorocznej edycji konkursu na „Stylistę roku”.

Modelki zaprezentowały także dwie stylizacje nagrodzone w tegorocznych Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w szyciu – Crakow Fashion Week 2017 zorganizowanych przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie oraz sukienki z dzianiny, wykonane przez uczennice w trakcie zajęć warsztatowych. Pokaz został poprzedzony uroczystym rozdaniem nagród i pamiątkowych gadżetów dla laureatów i uczestników V konkursu „Wszystko Dla Kobiet”. Nagrodzone prace można było podziwiać oglądając prezentację multimedialną.

to002

Wśród innych atrakcji tego dnia była m.in. możliwość zapoznania się ze zmodernizowanymi i nowocześnie wyposażonymi pracowniami szkolnymi i uczestniczenia w przygotowanych tam pokazach.

W pracowni krawieckiej goście obserwowali proces komputerowego tworzenia form odzieży, mogli tam również podziwiać stroje historyczne i współczesne zaprojektowane i wykonane przez uczniów, kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody. Przyszli fryzjerzy i technicy usług fryzjerskich zaprezentowali swój kunszt układania fryzur i wykonywania wizażu makijażu, zaś uczniowie klas spożywczych – technikum technologii żywności i cukiernik przygotowali dla swoich młodszych kolegów ciekawą prezentację wyrobów cukierniczych i ozdób z czekolady plastycznej. Niemałą atrakcją była tu czekoladowa fontanna i piknikowy poczęstunek – słodkie bułeczki i grillowane kiełbaski. W ich przygotowanie zaangażowali się uczniowie zawodów spożywczych i współpracujące ze szkołą zakłady masarskie z rejonu.

to004

W pracowni analizy żywności przyszli technolodzy żywności przedstawili gimnazjalistom wybrane ćwiczenia z zakresu badania jakości wyrobów spożywczych i efektowne doświadczenia chemiczne.

to005

Odwiedzającym ZSUiS zaprezentowane też zostały inne aspekty z życia społeczności szkolnej. Oprócz wielu imprez, spotkań, wycieczek i konkursów organizowanych w szkole, są to również sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiadach i konkursach zawodowych, organizacja powiatowych rozgrywek szachowych, a także zaangażowanie uczniów ZSUiS w licznych imprezach na terenie miasta i powiatu jasielskiego. Warto też wspomnieć o prężnie działającym szkolnym Kole Wolontariatu, którego wieloletnia aktywność została zauważona i wyróżniona przez władze oświatowe podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w Rzeszowie. Z tymi i wieloma innymi działaniami można było zapoznać się przeglądając szkolną kronikę.

Już niedługo przed gimnazjalistami pierwsza, poważna, życiowa decyzja dotycząca dalszego kształcenia i przyszłej kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że udział w Pikniku udowodnił młodym ludziom, że kształcenie zawodowe to dobra inwestycja w przyszłość i przyczyni się do tego, że dokonany przez nich wybór będzie tym najwłaściwszym.

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWYCH I SPOŻYWCZYCH

W JAŚLE

Szkoła prowadzi nabór do następujących typów szkół:

4 – letnie Technikum:

– technik technologii żywności z elementami dietetyki;

– technik usług fryzjerskich z elementami wizażu;

– technik przemysłu mody ze stylizacją i kreowaniem wizerunku;

3 – letnia Szkoła Branżowa I stopnia:

– fryzjer;

– cukiernik;

– klasa wielozawodowa – każdy zawód np.: blacharz samochodowy, lakiernik, piekarz, tapicer fotograf, wędliniarz, ślusarz z elementami spawania, sprzedawca, operator maszyn i urządzeń i wiele innych zawodów;

3 – letnia Szkoła Branżowa I stopnia Specjalna:
kucharz, cukiernik, ślusarz   – praktykę zapewnia szkoła

Więcej informacji na temat szkoły znaleźć można na internetowej naszej stronie internetowej

Organizatorzy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj