sobota, 22 czerwca, 2024

Wyróżnienia „Bene Meritus” dla najlepszych uczniów rozdane

0
Wyróżnienia „Bene Meritus” dla najlepszych uczniów rozdane
Udostępnij:

11 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Jasielskiego uzyskało wyróżnienie „Bene Meritus – dobrze zasłużony”. 10 czerwca br. starosta jasielski Mariusz Sepioł w obecności rodziców i dyrektorów szkół wręczył wyróżnionej młodzieży dyplomy „Bene Meritus” oraz nagrody rzeczowe.

Wyróżnienie „Bene Meritus” zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2001 roku. Jego celem jest nagradzanie tych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – publicznych i niepublicznych – którzy nie tylko osiągają znakomite wyniki w nauce, ale reprezentują swoją szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Kandydatów do wyróżnienia „Bene Meritus” zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, zaś rada pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Gospodarzem tegorocznej uroczystości był Zespół Szkół nr 4 w Jaśle. W tym roku wyróżnienie otrzymali: Damian Słomski – I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Jakub Gajda – II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Bartłomiej Doktór – Zespół Szkół Technicznych w Jaśle, Kamila Ochała – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Patryk Miśkowicz – Zespół Szkół nr 3 w Jaśle, Aleksandra Czarny – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, Dominik Ciupka – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle, Andżelika Płaziak – Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, Joanna Palcar – Zespół Szkół Nowym Żmigrodzie, Wioleta Dąbrowska – Zespół Szkół w Trzcinicy, Aleksandra Rzońca – Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle.

Starostwo Powiatowe w Jaśle