sobota, 15 czerwca, 2024

XXIV Turniej Wiedzy o Jaśle

0
XXIV Turniej Wiedzy o Jaśle
Udostępnij:

W dniu 12 maja 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbył się XXIV Turniej Wiedzy o Jaśle dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jasła. Głównym organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Honorowy Patronat nad Turniejem objęli: Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz oraz Prezes Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle Ryszard Rozwadowski. Obsługę medialną pełnił Serwis Informacyjny Urzędu Miasta w Jaśle.

W Turnieju ogółem uczestniczyło 19 trzyosobowych drużyn reprezentujących 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 1 szkołę ponadgimnazjalną. W tegorocznej edycji uczestnicy turniejowych zmagań musieli się zmierzyć z pisemnym testem pytań opracowanych przez Roberta Nowińskiego, historyka Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach. Tematyka testów obejmowała materiały z pozycji książkowych wydanych przez Stowarzyszenie w 2014 i 2015 roku, opracowanych przez W. Hapa pt. „Ziemia Jasielska naszą Małą Ojczyzną”, F. Jałosińską pt. „Kalendarium 9 lat rozbudowy Jasła od 1961 do 1969 roku” oraz „Kalendarz Jasielski 2015” wydany pod redakcją E. Pietraszek. Szczególny nacisk został położony na bliższe poznanie dziejów związanych z 600 i 650 rocznicą nadania Jasłu praw miejskich oraz 50-leciem SMJiRJ.

Jurorami Turnieju byli nauczyciele historycy z terenu Jasła i powiatu oraz regionaliści – członkowie Zarządu SMJiRJ: Jacek Bracik (przewodniczący), Łucja Filipek, Małgorzata Madej, Ryszard Turek oraz Krystyna Mikołajczyk reprezentująca MDK. W pracach organizacyjnych udzielał pomocy Łukasz Kotulak (członek SMJiRJ). Nad całością działań organizacyjnych i przeprowadzeniem konkursu czuwała wiceprezes SMJiRJ Felicja Jałosińska.

Po dokonaniu oceny testów pisemnych jury przyznało lokaty:

Szkoły podstawowe:

I miejsce: ISP nr 12 – Kacper Janiga, Dawid Ślusarczyk, Natalia Więcek.

Opiekun – Elżbieta Barwikowska i Wiesław Hap.

II miejsce: SP nr 2 – Aleksandra Kaleta, Kamil Kras, Wiktoria Rączka.

Opiekun – Jacek Nawrocki.

III miejsce: SP nr 8 – Konrad Lawera, Maciej Ochwat, Gabriela Rzońca.

Opiekun – Urszula Zagórska.

IV miejsce: SP nr 4 – Aleksander Hycnar, Bartosz Rup, Dagmara Zając.

Opiekun – Ewa Pietraszek.

V miejsce: SP nr 2 – Rafał Pietrusza, Adrian Rachowicz, Michał Sochacki.

Opiekun – Bożena Dunaj.

VI miejsce: SP nr 7 – Dominik Gajewski, Aleksandra Kmiecik, Szymon Zabawa.

Opiekun – Bożena Dunaj.

W Turnieju uczestniczyła też młodzież SP nr 1, SP nr 4 (II zespół), SP nr 6 i SP nr 11.

Gimnazja:

I miejsce: Gimnazjum nr 2 – Aleksandra Bober, Aleksandra Modras, Karol Wojdyła.

Opiekun – Elżbieta Barwikowska i Wiesław Hap.

II miejsce: Gimnazjum nr 2 – Magdalena Szetela, Anna Pogorzelska, Katarzyna Żołądź.

Opiekun – Elżbieta Barwikowska i Wiesław Hap.

III miejsce: Gimnazjum nr 5 – Monika Kłosowska, Weronika Misior, Filip Sitek.

Opiekun – Urszula Zagórska.

IV miejsce: Gimnazjum nr 1 – Wiktoria Furmanek, Katarzyna Zabawa, Małgorzata Wójcik.

Opiekun – Leszek Znamirowski.

W Turnieju brała też udział młodzież Gimnazjum nr 1 (II zespół), Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum Społecznego.

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce: I LO – Aneta Cygan, Aleksandra Pietraszek, Magdalena Zawadowicz.

Opiekun – Stanisława Borys.

II miejsce: I LO – Maciej Frączek, Jakub Książkiewicz, Jakub Wróbel.

Opiekun – Stanisława Borys.

Przy ogólnej ocenie wszystkich trzech typów szkół komisja stwierdziła wysoki poziom przygotowania biorąc pod uwagę złożoność tematyczną z dużym obciążeniem dokładnymi datami i nazwiskami osób związanych z wydarzeniami z dziejów Jasła. Należy też złożyć wyrazy uznania dla opiekunów, którzy potrafili zmotywować młodzież do trudu poszerzenia wiedzy o historii swojego miasta uczestnicząc w tym Turnieju.

Cenne nagrody i dyplomy laureatom wręczyli główni sponsorzy: Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak, Prokurent firmy Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle Regina Waśko, Dyrektor MDK Grażyna Leńczuk i Felicja Jałosińska – Wiceprezes SMJiRJ – organizatorka Turnieju.

Organizatorzy Turnieju składają serdeczne podziękowania głównym sponsorom, którzy objęli nad nim patronat i ufundowali cenne nagrody, a także firmom wspierającym takim jak: Huta Szkła Jasło, PSS „Społem”, Piekarnia i Ciastkarnia Jan Wątroba oraz Zakład Produkcyjny „Liwocz”.

Felicja Jałosińska – Wiceprezes SMJiRJ