sobota, 20 kwietnia, 2024

Miasto może zaciągnąć kredyt

0
Miasto może zaciągnąć kredyt
Udostępnij:

Uchwałę, zezwalającą Miastu Jasłu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 9,9 mln zł, przeznaczonego na pokrycie ewentualnego deficytu budżetowego, podjęli na sesji 18 maja br. jasielscy radni.
Jak wyjaśnił skarbnik miasta Jacek Borkowski, kredyt ten został zaplanowany w uchwale budżetowej na bieżący rok, przyjętej przez RMJ i stanowi zbilansowanie deficytu budżetowego. – Uchwała jest konsekwencją realizacji budżetu – stwierdził J. Borkowski. – Przypomnę, że w latach ubiegłych postępowaliśmy dokładnie tak samo. W sposób identyczny podejmowaliśmy uchwały. W roku ubiegłym uchwałę o kredycie dwukrotnie korygowaliśmy, a ostatecznie tego kredytu nie zaciągnęliśmy.

Pomimo tych wyjaśnień radny Krzysztof Czeluśniak złożył wniosek o zmniejszenie zaproponowanej kwoty do 2,9 mln zł. Radni najpierw odrzucili w głosowaniu wniosek z poprawką kwoty, a następnie opowiedzieli się za uchwałą zaproponowaną przez burmistrza w pierwotnym brzmieniu.

UMJ