wtorek, 18 czerwca, 2024

Zacny jubileusz

0
Zacny jubileusz
Udostępnij:

Ochotnicza Straż Pożarna w Błażkowej ma już 110 lat. Dla strażaków ochotników to okazja do uroczystego świętowania oraz docenienia ich pracy. Obecnie do jednostki należy 45 druhów, którzy aktywnie biorą udział w akcjach ratowniczych oraz w życiu swojej miejscowości.

Trzy pokolenia strażaków pracowało na jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej, którzy swoim poświęceniem i odwagą zyskali przez te wszystkie lata wysokie uznanie społeczne – podkreśla Adam Wal, prezes OSP w Błażkowej.

Jednostka OSP w Błażkowej powstała w 1906 r. przy Kółku Rolniczym. Założycielami straży byli prezes Kółka Rolniczego i Jan Krajewski – pierwszy naczelnik OSP. Straż liczyła wówczas 16 członków i jak na tamte czasy była dobrze usprzętowiona i wyszkolona.

Do wybuchu I wojny światowej jednostka brała aktywny udział w życiu lokalnej społeczności organizując festyny, zabawy ludowe i przedstawienia teatralne. Każdego roku 3 maja organizowane były pokazowe ćwiczenia strażackie, a po ich zakończeniu odbywał się przemarsz defiladowy przez całą wieś.

Działania wojenne w czasie I i II wojny światowej sprawiły, że jednostka OSP w Błażkowej zawiesiła swoją działalność. Prawie wszyscy strażacy dołączyli do działalności konspiracyjnej. Komendant OSP w Błażkowej, Tadeusz Gotfryt był dowódcą AK, natomiast sekretarz Jan Krajowski prowadził sklep Kółka Rolniczego, w którym była skrzynka kontaktowa oddziału AK.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażkowej reaktywowana została po zakończeniu II wojny światowej. Jednak oprócz ludzi,odradzająca się jednostka nie posiadała żadnego sprzętu przeciwpożarowego. Z biegiem lat stopniowo powiększano dorobek lokalowy i sprzętowy. Wybudowano pierwszą drewnianą remizę w centrum wsi, a w roku 1962 otrzymano pierwszą pompę silnikową. – Pod koniec lat 70. w czynie społecznym rozpoczęła się budowa domu wiejskiego i remizy. Organizowano wówczas zabawy ludowe i festyny, z których dochód przeznaczany był na dofinansowanie budowy obiektu. W roku 1982 nasza OSP obchodziła 75-lecie istnienia. Z tej okazji społeczeństwo ufundowało naszej jednostce sztandar – opowiada prezes OSP Błażkowa. Budowa domu wiejskiego wraz z remizą zakończyła się w roku 1988. Początkowo garaż w nowej remizie zajmował samochód marki żuk, ale na początku lat 90. jego miejsce zajął star, który służy strażakom do dzisiaj. Zakup tego samochodu został sfinansowany z pieniędzy wsi i Urzędu Gminy w Brzyskach.

Obecnie strażacy ochotnicy dysponują motopompą tohatsu, pompą szlamową, pompą pływającą oraz agregatem prądotwórczym.

W ostatnim czasie dzięki pomocy gminy Brzyska oraz sołtysa Błażkowej Leszka Żyguły wykonano termomodernizację domu ludowego, jak również remizy strażackiej. Do wymiany pozostał jedynie stary wóz strażacki, który służy nam od 1983 r. – zaznacza A. Wal.

Obecnie jednostka zrzesza 45 członków, w tym trzech honorowych oraz 9-osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Najmłodszy strażak ma 15 lat, najstarszy 70. – Problemem większości OSP jest to, że młodzi ludzie nie garną się do straży. Dlatego organizujemy w szkołach spotkania edukacyjne, jak również przeprowadzamy pokazy różnych akcji, żeby zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi naszej OSP – zaznacza A. Wal. – Strażak-ochotnik zasługuje na szacunek, gdyż jest to człowiek, który naraża swoje życie i zdrowie ratując innych ludzi. Jest zawsze gotowy do udziału w akcji, gdy sytuacja tego wymaga. Poświęca swój czas, by nieść pomoc innym – dodaje.

Strażacy z Błażkowej biorą czynny udział w akcjach ratowniczych zarówno na terenie gminy, jak i powiatu. Są to zarówno akcje przeciwpożarowe, jak i przeciwpowodziowe. Aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i gospodarczym wsi, a także w uroczystościach kościelnych wystawiając honorową wartę przy Grobie Pańskim czy asystę w procesji Bożego Ciała i w odpuście parafialnym oraz w państwowych wystawiając poczet sztandarowy na uroczystościach 3 maja i 11 listopada. Biorą też udział w zawodach strażackich zajmując dobre lokaty.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 12 czerwca br. Pamięć byłych, obecnych i przyszłych członków jednostki uczczono pamiątkową tablicą. Jubileusz był też okazją do uhonorowania osób, które aktywnie działają na rzecz miejscowej jednostki OSP. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Grzegorz Rakoczy, Wiesław Samborski, a srebrny: Jan Drechny, Andrzej Kieca, Andrzej Krajewski, Antoni Mikoś, Tomasz Mikoś, Marian Paciorkowski. Z kolei odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: Piotr Bajda, Mateusz Maguda, Grzegorz Paciorkowski, Jacek Samborski, Jerzy Stanek, Damian Wiatr, Michał Zajdel, Wojciech Ziemski. Odznaki za wysługę lat otrzymali: Stanisław Rączka i Stanisław Samborski (45 lat), Józef Kieca (35 lat), Adam Wal, Marek Pogorzelski, Wacław Drechny, Stanisław Pacana, Marian Paciorkowski, Piotr Stasiowski (30 lat), Andrzej Krajewski, Wiesław Samborski (25 lat), Zbigniew Samborski, Grzegorz Rakoczy, Tomasz Mikoś, Antoni Mikoś, Andrzej Kieca (20 lat), Jan Drechny (15 lat).

Na zakończenie strażacy częstowali wszystkich uczestników uroczystości grochówką.

Marzena Miśkiewicz/”Nowe Podkarpacie”

Tekst ukazał się w numerze 24 Tygodnika regionalnego „Nowe Podkarpacie” z 15 czerwca br.

{gallery}galerie/16_rok/błażkowa{/gallery}