niedziela, 21 kwietnia, 2024

Zaprojektuj jasielską kartkę świąteczną

0
Zaprojektuj jasielską kartkę świąteczną
Udostępnij:

Do 30 listopada można zgłaszać prace plastyczne na konkurs „Kartka świąteczna Burmistrza Miasta Jasła – Kolorowe Boże Narodzenie”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z placówek kulturalno-oświatowych (świetlice, szkoły podstawowe i gimnazja) z terenu miasta Jasła. W pracę musi być wkomponowany herb Jasła.

Celem konkursu jest przedstawienie oczyma dzieci atmosfery Świąt Bożego Narodzenia oraz propagowanie kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie świątecznej kartki, która wraz z życzeniami Burmistrza Jasła, jako oficjalna kartka Miasta Jasła, zostanie rozesłana do samorządów, parlamentarzystów, instytucji i organizacji współpracujących z Miastem, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła oraz w lokalnych mediach.

Regulamin konkursu, wzór projektu kartki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem: http://www.jaslo.pl/pl/page/zaprojektuj-jasielsk%C4%85-kartk%C4%99-%C5%9Bwi%C4%85teczn%C4%85

UMJ